Седмица, след като се появи становище на прокурори от Апелативната прокуратура - София в подкрепа на искането за оставка на Иван Гешев, отново в ден петък пак на сайта на институцията беше публикувано нещо като опровержение - контраизявление, в което се изразява несъгласие с първата позиция. 

"Изразяваме своето несъгласие с публикуваното на 12.05.2023 г. „Становище на прокурори от района на Апелативна прокуратура – София“, с което се подкрепя искането на шестима от членовете на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев."

Това се посочва в новото становище.

В него се твърди, че първата позиция е изготвена, без да е провеждано събрание, на което прокурорите да изразят мнението си.

В понеделник по време на изявлението си след поисканата му оставка от членове на ВСС главният прокурор Иван Гешев заяви, че е получил съобщение на телефона от административен ръководител в Апелативна прокуратура – София:

„Много съжалявам за това, което направих днес. Съжалявам“.

По телефона прокурорът (Радослав Димов - за когото мимоходом Гешев подхвърли, че бил в тежко здравословно състояние, б.р.). му казал, че съжалява за становището, което директорът на следствието и зам.-главен прокурор Борислав Сарафов го накарал да пусне. Обяснил на Гешев, че никой прокурор не е запознат с текста, било разпространено само от него.

(Гешев между другото откровено разказа как прозвънил и петте апелативни района в страната и навсякъде освен София получил декларации във вярност от ръководителите, б.р.).

"Ние сме единни и ще продължим да работим в името на справедливостта и върховенството на правото. Прокурорската професия е достойна за уважение, защото въпреки сериозните и повсеместни атаки напоследък, българските прокурори ще продължават да отстояват държавността и да защитават интересите на гражданите", заявяват сега прокурори от Апелативна прокуратура - София - които и да се те, тъй като нито първото, нито второто становище са с имена.

След новото становище на Апелативна прокуратура-София беше публикувана и позиция като под индиго от Софийска районна прокуратура.

Магистратите и служителите при Софийска районна прокуратура категорично се разграничават от "анонимното" становище, изразено и разпространено на 12 май в медиите от името на прокурори от района на Апелативна прокуратура – София, с което се подкрепя искането на шестима от членовете на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев.

От Софийска районна прокуратура (която - естествено е под района и подчинена на Апелативната, б.р.) заявяват още, че ще продължат "безпристрастно, обективно, справедливо и съвестно да изпълняват своите служебни задължения в защита на правата и интересите на гражданите.

"Прокурорите от Софийска районна прокуратура се уповават на принципа, че независимостта на съдебната власт е най-сигурната и стабилна основа, на която се гради правовата държава", се посочва в позицията.

Днес прилежащите на прокуратурата медии се изреждат още становища от Разград, Добпич, Апелативна - Варна и др.