Сериозни нарушения, нелоялни търговски практики и неспазване на Закона за потребителския кредит, които изкривяват пазара. Това е установил предварителен преглед на договорите от Комисията за защита на потребителите. По този повод започват проверки на компаниите за бързи кредити в цялата страна, съобщи министърът на икономиката Никола Стоянов, цитиран от БНР. 

Комисията за защита на потребителите, чиито принципал е Министерството на икономиката и индустрията, ще проверява спазват ли се правата на потребителите на бързи кредити. 

Повод за проверките са множеството сигнали за неясни или объркващи условия в договорите и подвеждаща информация. 

Преди време бе направен опит проблемът да се реши чрез нов закон. Експертният анализ обаче показа, че в основата на проблема са липсата на контрол и превенция. 

Компаниите са оставени да залагат нерегламентирани клаузи в договорите, с които потребителите са се обвързвали. След подписването на договора от двете страни реално е налице законно основание за събиране на вземанията с нелоялни търговски практики. 

Затова основна цел на проверките е да се установят подобни незаконни практики, за да бъдат правата на клиентите максимално защитени. 

Ще се проверява и спазването на по-добрата информираност и гаранциите за потребителите на бързи кредити.