Църквата отбелязва Петдесетница днес. Денят от древни времена се смята за рожденият ден на Христовата църква.

Христос нарича Св. Дух - Утешителя, който предстои Той да им изпрати, и нарежда на верните си апостоли след Неговото възнесение да останат в Йерусалим и да го изчакат. Така и става - на Петдесетница на повярвалите в Христос слиза Светият Дух, който слязъл над апостолите във вид на огнени езици. Така се явява и третата същност на троичния Бог - след Бог Отец и Бог Син.

Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите и изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици.

Това им дало бодрост, сила и мъжество да отидат по всички краища на света да проповядват Евангелието и с готовност да отдадат и живота си за Христовата вяра.

След този ден апостолите постановили християните да възпоменават това велико събитие, слизането на Светия Дух, всяка година на този ден.