Борислав Сарафов, който изпълнява сега функцията на главен прокурор на Република България, разпореди проверка защо са спрени или забавени производства срещу ВИП лица във властта - случаи, често обозначавани като "дела на трупчета".

Сарафов е поискал "да се извърши проверка на действията по разследване на неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и от членове на Министерския съвет", гласи официалното съобщение от прокуратурата.

"Проверката ще обхване и дела за престъпления по глава Първа от особената част на Наказателния кодекс - престъпленията против Републиката", се уточнява там, като вероятно се има предвид сигналът, подаден от "Възраждане" срещу съпредседателя на ПП Кирил Петков за записа от Националния съвет на партията в частта, в която той предполагаемо говори как шефовете на служби се съгласуват с чужди посолства.

Екип от осем прокурори от Върховната касационна прокуратура ще установява спазен ли е принципът за случаен подбор за разпределение на делата, каква е срочността и ритмичността на разследванията, действали ли са своевременно наблюдаващите прокурори при упражняване на своите правомощия по ръководство и надзор по досъдебните производства, взетите по отношение на обвиняемите лица мерки за процесуална принуда и др.

Ще бъдат проверявани две групи дела - неприключените досъдебни производства и спрените досъдебни производства. Това налага да се проверят основанията за спиране на делата и периода на спиране, се казва още там. 

Докладът от проверката трябва да е готов до 07.08.2023 г. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Мария Павлова, единствената заместничка на Сарафов. Павлова е кадър на поредица от служебни правителства, назначавани от президента Румен Радев. Тя е била в тях министър на правосъдието в кабинета на Огнян Герджиков, а последно и зам.-министър на правосъдието.