Окончателно - от 1 юли токът за бита поскъпва с малко над 4 процента средно за страната, а парното и топлата вода - с до половин процент. 

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране ще важи за следващия едногодишен период, инфомира БНР.

Най-малко увеличение на цените на тока има за потребителите на EVN - с 3.78%. При Електрохолд“ поскъпването е с 4,24 на сто, а най-голям скок има за абонатите на „Енерго Про“ - с 5,43 процента. 

От утре клиентите от Западна и Югоизточна България ще плащат по 19 стотинки за киловатчас, а тези от североизточната част на страната - около 20 стотинки за киловатчас електроенергия.

При парното и топлата вода пък промяната на цените в посока нагоре е пренебрежимо малка и се движи от 0.05 на сто за Топлофикация - София до 0.48 на сто за Разград. При две от дружествата има намаление на цените - Враца и Перник, но и там промяната е под процент.

Така през следващия отоплителен сезон най-скъпо парно ще плащат в Разград, София, Пловдив, Габрово и Варна - между 13 и 15 стотинки за киловатчас, а под 10 стотинки ще струва киловатчасът само в Бургас и Плевен.

За клиентите на "Топлофикация София" ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh (мегаватчас), за "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 137,96 лв./MWh, за "Топлофикация Плевен" ЕАД - 96,94 лв./MWh, за "Топлофикация Бургас" ЕАД - 95,20 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 136,99 лв./MWh, "Топлофикация Враца" ЕАД - 113,08 лв./MWh, "Топлофикация ВТ" АД - 131,82 лв./MWh, "Топлофикация Разград" ЕАД - 145,54 лв./MWh., информираха от КЕВР.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са: за "Топлофикация Русе" ЕАД - 105,57 лв./MWh, за "Топлофикация Перник" АД - 115,94 лв./MWh, за "Топлофикация Сливен" ЕАД  - 104,19 лв./MWh , за "Топлофикация- Габово" ЕАД - 138,00 лв./MWh. 

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на "Топлофикация София" е с 0,05 процента, за "ЕВН България Топлофикация" ще е с 0,22 на сто, за "Топлофикация Плевен" - с 0,06 процента, за "Топлофикация Бургас" - с 0,28 на сто, за "Веолия Енерджи Варна" – с 0,35 процента, за "Топлофикация ВТ" - с 0,11 на сто, за "Топлофикация Русе" ЕАД – с 0,09 процента, за "Топлофикация Сливен" ЕАД – с 0,26 на сто, за "Топлофикация Габрово" ЕАД - с 0,36 процента, "Топлофикация Разград" ЕАД - с 0,48 на сто.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на "Топлофикация Перник" - с 0,66 на сто, както и за клиентите на "Топлофикация Враца" - с 0,06 процента, сочи справката.

Цените, които определя Комисията за енергийно и водно регулиране, обаче, са без ДДС. Все още не е съвсем ясно дали данъкът върху топлоенергията ще бъде възстановен от 9 на 20 процента, както е заложено в проектобюджета на правителството, който трябва да бъде одобрен от Народното събрание. Ако това стане, въпреки задържането на цените заради възстановеното ДДС, сметките за парно и топла вода ще се увеличат. Според Асоциацията на топлофикационните дружества - с около 10 на сто.

По време на обсъждането омбудсманът Диана Ковачева отбеляза, че предложеното наглед минимално повишение на цените на топлинната енергия ще се превърне в значително за всички клиенти, които ползват топла вода и парно, с малко повече от 11 на сто при кумулативния ефект от повишение на ставката на ДДС от 9 на сто на 20 на сто от 1 юли тази година. КЕВР не може да определя каква да бъде ставката на ДДС, беше отговорът на Боян Паунов и Пламен Младеновски от работната група на Комисията.

Цените на парното, топлата вода и тока за бита се постановяват за едногодишен период и могат да бъдат променени само при драстична промяна на цените на газа и въглеродните емисии, от които зависят.