Българите остават разделени - поравно, с по 49 на сто, на въпрос дали са повече "за" или "против" еврото. Сред държавите от ЕС, на които им предстои въвеждането на общата валута, България е с най-ниските стойности, гражданите ѝ са все така най-скептични (за сравнение срещу 49 процента в България на другия полюс са унгарците със 73 на сто).

Добрата новина е, че има известно подобряване на показателите на въпрос дали въвеждането на еврото ще има позитивни или негативни последици върху страната. 51 на сто отговарят - отрицателни, срещу 43, които са с положителни очаквания. Спрямо м. г. има ръст от 7 на сто сред българите, които смятат, че последиците ще са много позитивни, с 10 на сто спадат "по-скоро негативните" очаквания.

Това показват данните от сравнително представително проучване на "Евробарометър" от април, огласено през юни.

Спрямо очакванията как лично на тях ще им се отрази приемането на еврото българите отново са разделени на две - 45 позитивни срещу 46 негативни оценки.

60 на сто от респондентите в страните членки на ЕС, които тепърва ще въвеждат еврото, смятат, че общоевропейската валута има позитивен ефект в държавите, които вече я използват. Мнозинството - 53 на сто, вярват, че еврото ще има и положителни последици и в тяхната собствена страна, а 56 - за тях самите.

58 на сто подкрепят държавата им да приеме еврото. 29 на сто са на мнение, че това трябва да стане възможно най-бързо. Около половината смятат, че са добре информирани по темата. 83 на сто са използвали евробанкноти или монети.

В България 60 на сто казват, че са добре осведомени за въпросите около въвеждането на еврото, 40 на сто обаче са на обратната позиция. 

Две трети от българите - 67 на сто, смятат, че страната им не е готова да въведе еврото. Всеки пети - 21 на сто, казва, че не иска никога това да стане. 16 на сто допълват, че приемането трябва да стане, колкото се може по-късно. 32 на сто, или всеки трети, е на мнение, че това трябва да се случи, но не веднага, а след известно време. Най-големите ентусиасти, които казват "трябва да стане сега", са 29 на сто, сочат данните. Все пак - 62 на сто, твърдят, че това ще се случи в рамките на 5 години (в Швеция процентът е 14 на сто).

Кои са най-големите опасения на анкетираните българи?

79 на сто се страхуват от скок на цените, средният процент в другите изследвани страни е 68 на сто.

48 на сто казват, че се опасяват, че с приемането на еврото България ще изгуби контрол върху икономическата си политика. Средният процент на този въпрос е 43 на сто. 

53 на сто смятат, че с приемането на еврото България ще загуби част от националната си идентичност. Средният процент тук е 44 на сто.