45% от българите смятат, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места.

37% се притесняват, че може да замени човешкия труд в тяхната сфера.

Близо една пета споделят мнението, че изкуственият интелект трябва да бъде забранен, защото създава опасност за хората.

Това са част от основните изводи в проучване на „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа", посветено на нагласите на българите спрямо изкуствения интелект и цитирано от БНР.

Мнозинството от българските граждани (63%) твърди, че знае какво представлява изкуственият интелект. Всеки 4 от 10 души изразяват отрицателно отношение към използването му. Младите са най-позитивно настроени, а с покачване на възрастта делът отрицателни отговори се увеличава.

За близо две трети новините и публикациите, свързани с изкуствен интелект, не представляват интерес.

Най-приемлива за обществото е употребата на изкуствен интелект в сфери като връзка с клиенти (кол центрове) и технологичния сектор. Самоуправляващите се превозни средства и употребата на изкуствен интелект в медицината будят най-голямо недоверие. Мнозинството от българите не биха се доверили на употребата на изкуствен интелект и в области като образование, финансови услуги, счетоводство и журналистика.

Близо половината от населението (45%) смята, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места, а само 4% - че ще създаде нови такива. 37% се притесняват, че изкуственият интелект може да ги застраши пряко, като замени човешкия труд в сферата, в която работят. Най-ниските нива на притеснение се регистрират сред хората до 30 г.

Притесненията дават отражение върху желанието за регулация. Само 8% подкрепят идеята изкуственият интелект да бъде оставен да се развива свободно, защото ще бъде от помощ за хората. Близо една пета (19%) смятат, че изкуственият интелект трябва да бъде забранен, а други 57%, че трябва да бъде регулиран, за да не създава опасност за хората.

Изследването е реализирано в периода между 10 и 16 юни 2023 г сред 1008 души на възраст 18+.