10 евродепутати от Нидерландия и 9 от Австрия подкрепиха приетата днес резолюция, призоваваща за приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство за свободно движение.

Заради тези две страни присъединяването ни бе блокирано през декември 2022 г. Нидерландия е само против нас, а Австрия – и против България, и против Румъния.

6-ма депутати от Нидерландия са гласували против резолюцията. От Австрия това са направили 9 души.

Трима представители на Нидерландия са се въздържали.

Нидерландия има общо 29 евродепутати, а Австрия – 19. От проверката на гласуването става ясно, че цели 10 представители на Ниската земя не са участвали във вота. Не е гласувал и един депутат от родината на Моцарт.

Повечето гласували „против“ нидерландски евродепутати са от Европейската народна партия (ЕНП). Нито един съпартиец на доскорошния премиер либерал Марк Рюте не е бил против нас.

От ЕНП са и повечето ни австрийски противници. Така са гласували и двама евродепутати от крайната десница.

Последна дума за влизането ни в Шенген обаче имат страните членки (Съветът) на ЕС. Това трябва да решат министрите на правосъдието и вътрешните работи.

Резолюцията

Резолюцията бе приета с 526 гласа „за“, 57 „против“ и 42 „въздържал се“. Европейският парламент подчертава, че двете страни вече са изпълнили необходимите изисквания за приемане в Шенген.

Според евродепутатите Съветът е отхвърлил членството им „без да представи правна обосновка, свързана с критериите за присъединяване“.

Според ЕП фактът, че Румъния и България все още са извън зоната за свободно пътуване, натоварва бизнеса и населението на двете страни в социален и икономически план. Гражданите им са дискриминирани, тъй като се сблъскват със забавяния, бюрократични трудности и допълнителни разходи при пътуване или извършване на стопанска дейност в чужбина в сравнение с техните колеги в Шенгенското пространство. Закъсненията на граничните пунктове, с които се сблъскват румънците и българите, могат да продължат от няколко часа до няколко дни.

Увеличаване на емисиите на въглероден диоксид

В допълнение към вредите, нанесени на единния пазар на ЕС чрез възпрепятстване на свободното движение на стоки между европейските държави членки, има и непоправими вреди за околната среда. Те не съответстват на целите на ЕС за неутралност по отношение на климата.

Здравето на шофьорите, митническите служители и хората, живеещи в близост до граничните пунктове, е изложено на риск от повишеното замърсяване от хилядите превозни средства, чакащи да преминат границата всеки ден. Всяка година се отделят около 46 000 тона въглероден диоксид.

Резолюцията призовава Европейската комисия да направи оценка на финансовите загуби, пропуснатите ползи и екологичните вреди, понесени от Румъния и България от юни 2011 г. насам поради необоснования отказ за членство в Шенген. ЕК трябва да анализира възможностите за финансова компенсация.