„Днес приехме новите правила за движение на електрическите тротинетки в София, които влизат в сила в началото на август“, обяви председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Той уточнява, че тротинетките са екологичен и удобен за гражданите транспорт, но без ясни правила водят до инциденти и застрашават безопасността на пешеходците.

„Компаниите за тротинетки под наем в София са три и предоставят услуги чрез 2000 тротинетки, затова обсъждахме с тях правилата и им благодаря за проявеното разбиране. Задължаваме ги да прилагат в софтуера си всички ограничения, приети от общинския съвет“, припомня Георгиев.

Правилата, които влизат в сила от август, включват забрана за движение на тротинетки в паркове и  градини, по площади, тротоари и пешеходни зони.

За да се гарантира спазването на правилата, тротинетките автоматично ще бъдат ограничени софтуерно от компаниите им - за движение със скорост до 5 км/ч в паркове, градини и по площади. За целта ще се използва GPS локацията на превозните средства.

„Във всички останали зони скоростта на електрическите превозни средства е ограничена по закон до 25 км/ч, като вече и това ограничение ще бъде прилагано чрез софтуера“, добавя Георгиев.

Забранява се и паркирането на тротинетки в паркове и градини, на детски и спортни площадки, върху зелени площи и пешеходни пространства, на спирки на градския транспорт, до входовете на метростанции и рампи за хора с увреждания.

Изключение ще се прави на специално определени от Столичната община места в паркове, градини и пешеходни пространства. Тези места трябва да бъдат определени до месец след на Наредбата и ще бъдат посочени в приложенията за тротинетки под наем.

„Към настоящия момент имаме около 200 определени места за паркиране на двуколесни ППС в рамките на уличната мрежа. Задължение за операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, е да указват в мобилните приложения допустимите места за движение и паркиране, както и че е забранено управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози“, добави председателят на Общинския съвет.

Задължение за операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, е и да премахват неправилно паркираните не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни, след извършване на нарушението в периода между 8.00 ч. и 18.00 ч.

„По предложение на колегата ми общински съветник Прошко Прошков се предвижда в приложенията за наем и ползване на електрически тротинетки да има и възможност за подаване на сигнал в случай на неправилно паркирала тротинетка“, каза още Георгиев.

С наредбата се въвеждат и глоби от 500 до 1000 лева за всяко нарушение на компаниите, които не приведат мобилните си приложения в съответствие с новите правила.

Санкцията за нарушители, които ползват тротинетки, а не спазват правилата, е 50 лева.