В бъдеще учебниците могат да се окажат незадължителни заради развитието на дигитални образователни платформи. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков пред БНТ.

Той даде пример с платформата „Дигитална раница“, която предполага, че в нея може да се качи учебно съдържание от всички учебници, а учителите да я използват съобразно своя стил на преподаване и нивото на развитие на учениците.

„Амбицията през следващите години е тази платформа да се разшири и в нея да влезе учебно съдържание, което е изготвено от самите учители. Това вече ще е нова роля за учителя – той да бъде не само транслатор на знания, но и създател на учебно съдържание, което е съобразено с неговия стил и неговите ученици“, коментира министърът, цитиран от БТА.

Проф. Цоков посочи, че предложените промени в учебните програми са отворени за обществено обсъждане. Един от нашите принципи е приемственост между екипите, каза той. По думите му по предложенията се е работило през последните две години.

„Ограничаването само с един учебник в дадени учебни дисциплини и учебни предмети не би бил добър подход. От друга страна е необходимо да се балансира по отношение одобряването на учебници“, каза министърът на образованието.

Той коментира, че втора дата за националното външно оценяване след седми клас да бъде насрочвана само при доказани случаи на невъзможност на ученик да се яви на първата такава. Според образователният министър тези промени в нормативната база ще бъдат готови до няколко дни и предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане.

Проф. Цоков посочи още, че в министерството се коментира обвързването на финансирането на училищата с т.нар. „принадена стойност“, която те имат в образованието и личностното развитие на учениците. Това би могло да се случи чрез стандарт за управление на качеството в българското училищно образование.

Относно възнагражденията в университетите, министърът коментира, че екипът му е предвидил 16 милиона лева за допълнително заплащане. По думите му те са свързани с увеличаване на минималната работна заплата на длъжността асистент. „В момента тя е може би около 1550 лева, идеята е с тези 16 милиона да стане минимум 1750 лева. Тоест, да е с 50 лева по-висока от минималната учителска заплата“, каза проф. Цоков. Той каза, че темата за възнагражденията се обсъжда и в момента със синдикатите.