От днес банките са задължени да предоставят безплатни услуги по сметки за заплати, пенсии и социални плащания, но само през банкомати на обслужващата банка, предаде БНР. 

Това стана възможно с промените, гласувани със Закона за бюджета за тази година.

Други промени задължават работодателите с повече от 100 наети лица да изплащат заплатите само по банков път.

Хората с доходи от труд, пенсии, стипендии и социални плащания ще могат да си откриват специална платежна сметка за безтаксови услуги, като внасянето на пари по сметката, тегленето в брой от гише или от банкомат, но само на обслужващата банка.

Другите условия - клиентите да ползват само една платежна сметка за основните парични операции, както и да нямат друга платежна сметка в банката, чрез която използват платежните услуги.

Банките твърдят, че са готови да работят по разписаните от Финансовото министерство правила.