Индексът на корупционен риск в обществените поръчки за сектор "Строителство" с възложители общините е със стойност 23,75. Тази стойност показва, че в немалка част от търговете са допускани отклонения от това, което законът предписва. Скалата е от 0 до 100.

Това показват данните от изследване въз основа на представителна извадка от общо 166 обявени обществени поръчки, избрани на случаен принцип от общо 1224 процедури от периода януари 2020 г. – юни 2023 г., с прогнозна стойност 2,73 милиарда лева, предава БТА.

Данните бяха обявени от д-р Радостина Ангелова, директор на "Глобал Метрикс". По време на пресконференцията бе представен инструмента "индекс на корупционен риск".

Индексът е разработен от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) на база на анализ на практиката на Върховния административен съд, Комисията за защита на конкуренцията, агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата, както и препоръки от международни организации. Индексът е разработен въз основа на дейности по международен проект "Ефективна борба с корупцията", реализиран в Босна и Херцеговина, Черна гора, Румъния и финансиран от Държавния департамент на САЩ. 

Според Ангелова тази стойност на индекса от 23,75% показва индикация за проблеми и нарушения в процеса на възлагане. 

Тя обаче обясни, че индексът, приложен в различен период и друг обхват от възложители, би могъл да бъде доста различен.

Само една оферта

Експертите са установили два типа лоши практики, които са най-разпространени по отношение на обществените поръчки в сектор "Строителство". Д-р Теодор Славев, ръководител на проекта в България, обясни, че 60 на сто от обявените поръчки завършват с една оферта по различни причини – има един кандидат или другите са отстранени. По думите му така по един или друг начин се стеснява конкуренцията и възможността за състезание.  

Д-р Славев констатира, че Агенцията за обществени поръчки публикува публичните възложители, които са сключили договори за обществена поръчка въз основа само на една оферта. При по-малките общини като Грамада, Брусарци това са 100% от всички обществени поръчки за първото полугодие.

За София те са 22,86 на сто, Пловдив – 47,75%, Варна – 58,33%, Бургас – 77,92 на сто, или общо от 308 процедури 240 договора са сключени въз основа на подадена само една оферта, посочи той.

Тука има - тука няма

Сред лошите практики, които бяха обобщени, са практики от типа: "Тука има – тука няма", когато възложителят не е качил цялата документация за дадена обществена поръчка. При тях често се публикува само техническа спецификация, няма протокол за избор, не се публикува и методиката за оценка. 

Следваща лоша практика е от типа: "Всеки сам си преценя", при които критериите, заложени към изпълнителя, позволяват субективност при интерпретацията за изпълнението или субективно интерпретиране при доказване на условията за съвместимост на кандидатите или на изискванията към техническото предложение.