Фантомната компания - "УИЛИНК" ООД, занимаваща се с "отдаване на аудио-визуална техника под наем" и която - незнайно защо - обжалва обществената поръчка на наем на медицински хеликоптер, не се яви на днешното заседание на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата срещу решението за откриване на обществена поръчка.

Само по себе си това не е изненадващо, но засилва съмненията, че някой умишлено опитва да саботира поръчката чрез тази фирма. При всички положения обаче, поръчката беше забавена с поне месец, което в най-добрия случай означав забавяне с толкова и на доставката на евентуален - поне един - хеликоптер. 

Държавното дружество "България хели мед сървиз", създадено от кабинета "Петков" и което на практика пусна тази обществена поръча се яви на заседанието на КЗК и потвърди становището си и поискахме от КЗК да отхвърли жалбата поради недопустимост, поясни във Фейсбук страницата си шефът на компанията Георги Гвоздейков. 

Решението си по казуса КЗК ще вземе до няколко дни. 

За какво става дума? 

Само няколко дни след като специално създаденото държавно дружество "България хели мед сървиз" успя да приключи обществената поръчка за хеликоптер под наем, след като стана ясно, че оферти има и може да се върви към избор на доставчик и лицензиране, в Комисията за защита на конкуренцията е подадена жалба срещу поръчката. 

Компанията, която е подала жалбата обаче няма нищо общо със сектора, няма осигурени служители, не извършва подобна дейност и не изглежда да има каквито и да било интереси в медицинската авиопомощ. Тези й действия обаче засилват съмненията, че някой се опитва да саботира поръчката напълно явно и без никакви скрупули, че става дума за човешки животи. Припомняме, че служебното правителство се опитва да закрие "България хели мед сървиз", въпреки че няма институция у нас, която да е по-близо до лицензирането си за въздушна медицинска помощ от тази компания. Повече за този въздушен медицински абсурд може да видите тук: 

Интересното - жалбата на компанията "УИЛИНК ООД" е подадена два дни след крайния срок за обжалване. Очевидно това не е притеснило Комисията за защита на конкуренцията. Освен това фирмата "УИЛИНК", според ТР, се занимава с "отдаване на аудио-визуална техника под наем; техническо обезпечение на семинари и други събития; организиране на събития; търговия със стоки и услуги; търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; внос, износ и реекспорт". Нищо общо с медицински хеликоптери. 

Освен това - въз основа на информацията от публикуваните финансови отчети, става ясно, че въпросният жалбоподател не упражнява дейност, която да предполага извършване на услуга идентична или сходна с предмета на поръчката (нито е извършвал подобни сделки – видно от публикуваните отчети). По-странното - според декларациите от Закона за счетоводството, считано от 2020г. УИЛИНК ООД не упражнява каквато и да било дейност, камо ли предоставяне на лизинг на и/или опериране с поне едно въздухоплавателно средство осигурено с медицинско оборудване.

"УИЛИНК" в момента не осигурява и нито един служител, тоест там не работи никой.