Европейският парламент одобри окончателно днес правно обвързващи цели за по-бързо разширяване на възобновяемата енергия до края на десетилетието.

Той повишава значително целите на ЕС за възобновяеми енергии. Новите изисквания са 42,5 на сто от енергията в Съюза да бъде възобновяема до 2030 г. вместо досегашните 32 на сто. Същевременно страните членки трябва да се стремят да постигнат дори 45%.

Приемането на закона се сблъска с редица трудности при преговорите между правителствата на страните членки, припомня Ройтерс. Той бе подкрепен едва след като Франция получи отстъпки за ядрената енергия, която е ниско въглеродна, но не е възобновяема.

Законодателството ще ускори и процедурите за издаване на разрешения за нови централи за енергия от възобновяеми източници като слънчеви панели или вятърни генератори или за адаптиране на съществуващите такива. Националните органи трябва да одобряват в срок от максимум 12 месеца нови инсталации за енергия от възобновяеми източници, ако те са разположени в т.нар. предпочитани зони за производство на енергия от възобновяеми източници. За останалите зони продължителността на процедурата не трябва да надвишава 24 месеца.

В транспортния сектор внедряването на възобновяеми източници следва да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5% до 2030 г. чрез използване на по-голям дял биогорива от ново поколение и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход като например водород.

Законът бе подкрепен он 470 евродепутати. 120 бяха „Против“, а 40 се въздържаха.

Предстои окончателното одобряване от страните членки (Съвета) на ЕС.