Възобновяемата енергия в ЕС да съставлява 45 на сто до 2030 г.

Това е новата цел, която Европейската комисия си поставя, обяви нейният председател Урсула фон дер Лайен. Тя говори след заседание на Колегиума на комисарите.

Досегашната цел бе 40 процента.

„Войната на Владимир Путин носи сривове на световния енергиен пазар. Тя показва колко сме зависими от вносни изкопаеми горива и колко сме уязвими, като разчитаме на Русия във вноса на тези горива. Сега трябва да намалим възможно най-бързо зависимостта ни от руската енергия. Ние можем“, изтъкна Фон дер Лайен.

Днес Комисията представи предложението си за стратегията REPowerEU за независимост от руските изкопаеми горива.

Също така целта за енергийна ефективност до 2030 г. се вдига от 5 на 9%, добави Урсула фон дер Лайен.

Скорошното спиране на газа за България и Полша само показва колко спешно е необходимо справянето с ненадеждността на руските енергийни доставки, се казва в съобщението на Комисията.

ЕС може да замести руските изкопаеми горива, като работи на три нива:

1. В търсенето – чрез пестене на енергия;

2. В доставките - чрез диверсификация на вноса на енергия с отказ от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия;

3. REPowerEU. Тази стратегия ще помогне на ЕС да ускори постепенния отказ от изкопаеми горива и започване на инвестиции в нов мащаб. Така ще бъде ускорен и Европейският зелен пакт.

Повече от очевидно е, че пестенето на енергия е най-бързият и евтин начин за справяне с настоящата енергийна криза. С цел ускоряване на прехода към чиста енергия ЕК предлага по-бързото издаване на разрешителни за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и свързаната с тях инфраструктура като мрежите. Брюксел предлага също така всички търговски и обществени сгради в ЕС да бъдат задължени да имат слънчеви батерии на покривите си до 2025 г., а новопостроените жилищни сгради – до 2029 г

Комисията предлага механизъм за съвместно закупуване и съвместна връзка със страните доставчици. Това е допълнение към договорената вече от ръководителите на 27-те държави членки платформа за съвместно закупуване на газ. По този начин ще бъде осигурен внос на газ без конкуренция между отделните членки.

За реализирането на всички тези предложения ЕК мобилизира почти 300 милиарда евро, съобщи Урсула фон дер Лайен. 72 милиарда от тях са под формата на грантове, а 225 милиарда – на заеми.

Това ще включва и финансиране в размер до 10 милиарда евро за пропуснати възможности за закупуване на газ и втечнен природен газ. Целта е нито една страна от ЕС да не остане на студено. До 2 милиарда евро ще бъдат дадени за петролна инфраструктура с цел прекратяване на доставките на „черно злато“ от Русия. Останалата част от финансирането ще бъде предназначена за ускоряване и подобряване на прехода към чиста енергия.