Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува днес седем дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания. Те са срещу четирима прокурори и трима следователи и всички са по предложения от Борислав Сарафов.

"Дисциплинарните производства са образувани във връзка с разпоредената от и. ф. главния прокурор проверка на всички прокурорски преписки и досъдебни производства, свързани с казуса, известен в публичното пространство като „Осемте джуджета“, вкл. проверка на правилността и законосъобразността на конкретни постановления, както и развитието на конкретни преписки", пишат от Съвета.

Образувани са дисциплинарни производства срещу Нели Тодорова, Светлана Стоянова-Вайзе, Петранка Рабаджиева - следователи в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура; Ивета Маркович – прокурор в Окръжна прокуратура – София; Дилян Деянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Перник; Мирослав Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас и Кирил Пейчинов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София.

(Решението по отношение на прокурор Деянов е прието при отвод на Пламен Найденов – член на ВСС.)

Всичките, както е известно, са били на работа в закритата вече Спецпрокуратура (и прилежащото следствие към нея). Тя имаше "главна роля" в историята "Осемте джуджета", в която собствениците на асансьорната фирма "Изамет" разказваха как е възможно срещу заплащане държавното обвинение да са стоварва срещу определени врагове и да рейдърства бизнеси в интерес на други.

Отделно от това прокурор Деянов има и образувано дело - че е върнал злато, иззето като веществено доказателстгва на Петьо Еврото и жена му Любена Павлова. Също днес колегията изслуша адвоката на прокурор Деянов - Людмил Рангелов. Но въпреки това го отстрани временно от длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Перник.

Борислав Сарафов, който бе гост на заседанието, посочи, че в направените от него предложения за образуване на дисциплинарните производства "става въпрос за тежки нарушения и бездействие на посочените магистрати, които са довели и до тежки увреждания на авторитета на Прокуратурата на Република България".

Клуб Z напомня, че "проглеждането" на ВСС е твърде интересно, тъй като този състав на съвета е същият, който не предприемаше години наред нищо, докато скандалът течеше и стигна дори до ЕСПЧ в Страсбург.

Ето и кои дисциплинарни състави ще разследват седмината:

По дисциплинарното производство срещу следовател Тодорова е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Огнян Дамянов - председател и докладчик, и членове Светлана Бошнакова и Евгени Иванов.

По дисциплинарното производство срещу прокурор Маркович е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Стефан Петров – председател и докладчик, и членове Георги Кузманов и Йордан Стоев.

По дисциплинарното производство срещу следовател Стоянова-Вайзе е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен Найденов - председател и докладчик, и членове Гергана Мутафова и Калина Чапкънова.

По дисциплинарното производство срещу прокурор Деянов е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Евгени Иванов – председател и докладчик, и членове Светлана Бошнакова и Гергана Мутафова.

По дисциплинарното производство срещу прокурор Илиев е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Георги Кузманов – председател и докладчик, и членове Пламен Найденов и Стефан Петров.

По дисциплинарното производство срещу прокурор Пейчинов е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Огнян Дамянов – председател и докладчик, и членове Йордан Стоев и Калина Чапкънова.

По дисциплинарното производство срещу следовател Рабаджиева е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Йордан Стоев – председател и докладчик, и членове Светлана Бошнакова и Георги Кузманов.