Европейската комисия изплати днес 1,5 милиарда евро на Украйна по пакета „Макроикономическа помощ+“, който е на обща стойност 18 млрд. евро.

Чрез този инструмент ЕС помага на страната да покрие неотложните си нужди - да изплаща заплати и пенсии и поддържа работата на основни обществени услуги като болници, училища и подслон за хора, напуснали домовете си.

Средствата са насочени и за гарантирането на макроикономическата стабилност и възстановяването на критичната инфраструктура, разрушена от Русия като енергийна инфраструктура, водоснабдяване, транспортни мрежи, пътища и мостове.

До този момент изплатената сума на Украйна по инструмента и 13,5 милиарда евро.