Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ изменение на картата на България за отпускане на регионални помощи до 31 декември 2027 г.

Одобрените днес поправки позволяват по-високи максимални суми помощи за инвестиции в региони, страдащи от намаляване на населението. Таванът на сумите се увеличава от 50% на 60 на сто от допустимите инвестиционни разходи в  областите Велико Търново, Русе и Силистра. В област Перник таванът се вдига от 20% на 25% зо края на 2024 г. и от 15% на 20% от 2025 г. до края на 2027 г.

Измененията в картата ще бъдат в сила от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2027 г.