От 16 октомври 2023 г. лекарствата за диабет и антибиотиците ще се изписват от лекарите само по електронен път.

Измененията в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти са публикувани в днешния "Държавен вестник" и влизат в сила от понеделник следващата седмица. 

Причините за промените са предотвратяване на недостига на лекарствени продукти и справяне с антимикробната резистентност, както и постигане на рационална употреба на медикаменти, се посочваше в мотивите на министъра на здравеопазването към предложения проект за промени.

Друга причина за нормативните промени е водената от Министерството на здравеопазването политика по въвеждане на електронно здравеопазване, чиято стратегическа цел е подобряването на общественото здраве, осигуряване на достъп до лекарства, повишаване на ефективността и намаляване на разходите на здравните услуги. 

С промяната се цели и недопускане на нерегламентирани практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти, което би застрашило живота и здравето на нуждаещите се пациенти.

Първоначално се очакваше електронното изписване на медикаменти за диабет и антибиотици да влезе в сила от 1 октомври. Въвеждането на електронната рецепта трябваше да бъде съобразено и с изисквания на Министерството на електронното управление.