Google ще инвестира до 2 милиарда долара в Anthropic и техния изкуствен интелект Claude, конкурент на генеративния модел ChatGPT, съобщи Wall Street Journal.

Миналият месец пък Amazon обяви инвестиция от 4 милиарда долара в същия стартъп.

Anthropic e основан от бивши мениджъри на OpenAI след спор с главния изпълнителен директор Сам Алтман по въпроси на безопасността в областта на изкуствения интелект. Google вече е инвестирал 550 милиона долара, а WSJ съобщава, че компанията има многогодишна сделка на стойност 3 милиарда долара с Google Cloud.

Claude на Amazon пък вече е показал, че може да надмине ChatGPT в някои отношения. Той може да обобщава до 75 000 думи, докато ChatGPT-4 може да обработва около 25 000 думи.

Изкуственият интелект на Anthropic работи с "конституционен изкуствен интелект," който използва списък от етични правила и принципи, за да създава по-малко вредни резултати. Конституцията налага на Клод да избира отговори, които отхвърлят расизма, сексизма и "токсичността", сред други мерки за защита.

Amazon пък още преди месец осигури на Claude достъп до  Amazon Web Services като основен доставчик на облачни услуги. Тази съвместна инициатива позволи на Anthropic да обучи основните си модели за изкуствен интелект с помощта на чиповете Trainium и Inferentia на AWS. В замяна, AWS придоби малък дял в компанията, която разработва Claude, и ранен достъп до функциите на Anthropic за клиентите на AWS.

За жалост в момента Claude не е достъпен в някои региони по света, сред които и България.

Федералната администрация в САЩ наскоро обяви обширни регулации върху компаниите, работещи в областта на изкуствения интелект, с цел насърчаване на по-голяма безопасност, поверителност и доверие в сектора. В момента Claude обикновено се счита за един от най-сигурните изкуствени интелигенти на пазара, благодарение на своята конституция, докато същевременно е изключително мощен.