Спонсори от трети страни няма да могат да публикуват политически реклами в ЕС три месеца преди провеждането на избори или референдум в държава членка.

Това предвижда временното споразумение, постигнато снощи между съзаконодателите – испанското председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент.

То цели приемането на нови правила, които да направят кампаниите за избори и референдуми по-прозрачни и по-устойчиви на намеса отвън. Правилата трябва да регулират политическите реклами, по-специално тези онлайн. Също така ще бъде осигурена рамка, според която политическите играчи ще могат да рекламират по-лесно в ЕС.

Политическите реклами ще трябва да бъдат ясно обозначени. Така ще бъде по-лесно на гражданите, властите и журналистите да получат информация кой финансира рекламите, къде са създадени, колко е платено за тях и източниците на финансирането им.

Изискването за тримесечната забрана преди избори бе вкарано по настояване на евродепутатите, изтъкват от ЕП. Пак по тяхно искане след влизането на регламента в сила Европейската комисия ще създаде обществено достъпно хранилище, което ще съдържа всички политически реклами онлайн и свързаната с тях информация. Данните ще се съхраняват в продължение на 7 години.

Освен това използването на лични данни при целева политическа реклама ще бъде разрешено единствено тогава, когато те са взети от притежателя им с изрично негово съгласие. Той трябва да е информиран и за какво ще бъдат използвани те.

Ще бъде забранено използването на специфични лични данни като разкриването на етническа или расова принадлежност и на политически възгледи.

„Гражданите ще могат лесно да забелязват политическите реклами онлайн и кой стои зад тях. Новите правила ще затруднят чуждите играчи в разпространението на дезинформация и да се намесват в нашите свободни и демократични процеси“, коментира френският евродепутат либерал Сандро Гоци – един от главните участници в преговорите.

Регламентът ще започне да бъде прилаган 18 месеца след влизането му в сила. За предстоящите избори за Европейски парламент обаче, които ще се състоят едва след 7 месеца, ще бъде приложено правилото, че услугите не могат да бъдат ограничавани само до местожителството и централата на спонсора на рекламата.

Предстои техническа работа през следващите седмици по регламента. Предстои той де бъде одобрен от Европейския парламент и от страните членки (Съвета) на ЕС и да мине правен и езиков преглед, преди да бъде формално одобрен.