Искането на съдебната система за бюджет и предложението на Министерството на финансите се припокриват само по една точка - и едните, и другите са съгласни, че самата система ще събере догодина собствени приходи в рамер на скромните 100 млн. лв.

Това стана ясно днес на извънреден Пленум на ВСС, на който Боян Магдалинчев прочете предложението на МФ, което е дошло в съвета и на което се иска отговор до 7 ноември.

Както Клуб Z писа, на 12 септември кадровиците утвърдиха своето искане за бюджет догодина, като заложиха общо над 1,353 млрд. лв. държавна субсидия. Най-важна за системата новина бе предвижданото 12% увеличение на заплатите.

Вместо поисканите 1 353 486 500 лв. МФ слага на масата оферта от 1 221 324 900 лв., т.е. - със 132 161 600 по-малко.

Магдалинчев обаче изчете изненадано, че на тяхното искане за издръжка на персонал от малко над 1 млрд. и 97 млн. лв, МФ им предлага над 1,1 млрд. или - с 3 423 900 млн. лв. повече, уточни той. 

Това се дължи на факта, че при разчетите си ВСС предполагаше с колко ще се увеличи средната заплата в страната. А МФ стъпва на официални данни - че от 1 януари се увеличава минималната работна заплата от 780 на 933 лв., както и максималният осигурителен доход на 3750 лв.

С това - общо взето - добрите новини свършиха.

От числата, които Боян Магдалинчев изчете (представляващият ВСС е и шеф на Бюджетната комисия в съвета, б.а.), стана ясно, че най-голямото разминаване е при капиталовите разходи. 

На своето заседание през септември ВСС поиска за това перо близо 112 млн. лв. (111,765), а финансовото министерство сега залага 27,570 млн. лв. Това е увеличение само с 1 млн. от парите, които е имала системата за строителство и ремонти през 2023 г. Магдалинчев изчисли, че дупката е 84 млн. лв. по-малко. Той специално подчерта, че става въпрос за договори - някои от които отдавна са сключени и по тях се работи реално.

Кадровиците казаха, че има и дупка от около 4 млн. лв. при въвеждането на задължителната медиация - част от финансирането, по която е и част от Плана за възстановяване и устойчивост.

Даниела Марчева попита и какво става със задължението да се създаде нов модул към въведената вече Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) за разпределение на заповедните производства.

Както обикновено, ВСС изрази недоволство и че не му дават да се разпореждат с един излишък от 15 млн. лв,. който се вкарва в общия бюджет и който иначе се "рее" през годините още от 2022 г.

Накрая гласуваха следното решение:

"Пленумът на ВСС поддържа решението си... от 12 септември, с което е утвърдил параметрите на бюджет за 2024 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г."

С втора точка от решението кадровиците предлагат на МФ инвестиция от около 2 млн. лв. в подкрепа на задължителната съдебна медиация, както и прословутите вече - приети от парламента под натиск от ДПС 1 млн. лв. за нова електронна система за случайно разпределение на делата.

Ето и официалното прессъобщение от Съвета:

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС НЕ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2024 Г. И ПРЕДЛАГА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ДА СЕ ФИНАНСИРА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ПВСС) проведе заседание, във връзка с получено на 06.11.2023 г.  писмо от Министерство на финансите (МФ), с което се изискват актуализирани разчети по проекта на бюджет на съдебната власт за 2024 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2025 г. и 2026 г. Предложението на МФ по проектобюджета на съдебната власт за следващата година е със 132,2 млн. лв. по-малко от утвърдения от ПВСС проект на бюджет.

Пленумът на Висшия съдебен съвет заявява, че поддържа своето решение по протокол № 23/12.09.2023 г., с което са утвърдени параметрите по проекта на бюджет на съдебната власт за 2024 г. и актуализираните бюджетни прогнози за следващите две години. Отправено е предложение до министъра на финансите средствата в размер на 1 938,8 хил. лв. за изпълнение на инвестиция С10.15 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост и средствата в размер на 1000,0 хил. лв. за електронна система за случайно разпределение на делата, да бъдат отпуснати целево по бюджета на съдебната власт за 2024 г., непосредствено след приемането на ЗДБРБ за 2024 г.