Тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определението, с което Софийският градски съд е разпоредил задържане под стража на Пламен Владимиров, осъден за съучастие в убийството на снаха си Евгения Чорбанова. 

Софийският градски съд постанови на 20 октомври доживотен затвор за Орлин Владимиров и за баща му Пламен Владимиров. Присъдата не беше окончателна и можеше да се обжалва.

Според сегашното решение на Апелативния съд мярката за неотклонение на Владимиров следва да бъде парична гаранция в размер на 5000 лв., каквато бе преди задържането му под стража. Съдът посочва, че лицето е имало изрядно процесуално поведение, не е препятствало по никакъв начин провеждането на делото и е спазвало всички изисквания към него. Взето е предвид и тежкото здравословно състояние на подсъдимия, както и факта, че той има постоянен адрес и чисто съдебно минало. 

От момента на определяне на по-лека мярка за неотклонение от „Задържане под стража“ на 22.03.2022 г. той не е имал поведение, водещо до извод за възможно отклонение от мярката, респективно укриване, напротив, във всички досегашни производства по повод мярката за неотклонение по отношение на него е било приемано безпротиворечиво, че поради наличието на постоянен адрес, уседналост, семейна ангажираност и чисто съдебно минало, липсва каквато и да било опасност да се укрие. 

Допълнителен аргумент на съда в тази насока е влошеното му здравословно състояние още от 2015 г. (което обаче не му е попречило да съучаства в убийство през 2021 г.- бел. ред.). Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин.