Страните членки (Съветът) на ЕС дадоха зелена светлина на участието на Великобритания в програмите за изследвания „Хоризонт Европа“ и „Коперник“.

По този начин бе одобрено споразумението, постигнато между Комисията и правителството в Лондон в началото на септември. То предвижда от 1 януари 2024 г., изследователите и организациите от Обединеното кралство да могат да участват в „Хоризонт Европа“ на равна основа с колегите си от страните-членки. Същото важи и за програмата за наблюдение на Земята „Коперник“.

Британското участие обаче ще бъде субект на всички предпазни клаузи на Споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между ЕС и Лондон. То включва и такса за участие, която ще отива в бюджета на ЕС.

Великобритания прекрати участието си в европейските изследователсски и образователни програми след Брекзит.