Фалит застрашава мнозинството малки фермери в България, след като заповед на Българската агенция по безопасност на храните напълно забрани продажбата на животински продукти на пазарите в страната, сигнализират от бранша.

Заповедта на БАБХ, издадена на 10 ноември, предупреждава за влошена епизоотична обстановка в страната - по-точно, редица епидемии тази година сред селскостопанските животни, като инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и "други". Според регулатора това налага спиране на организирането и провеждането на пазари и изложби за всички видове домашни животни и птици, от една страна, и продажбата на животински продукти на подобни пазари, от друга.

В случая обаче не става дума за нелицензирано производство на месо, яйца и млечни продукти - напротив, заповедта засяга и всички официално регистрирани производители със стриктно контролирано производство. Част от тези производители продават стоката си на вериги магазини, които не са засегнати от забраната. Така се стига до абсурда, че същите стоки могат да бъдат открити в супермаркета, но не и на местния пазар.

Много други фермери обаче предлагат стоката си директно и само на пазари - и сега са заплашени от фалит.

Според производителите, изразили мнението си в отворено писмо до директора на БАБХ, министър-председателя, министъра на земеделието и храните и главния омбудсман, забраната е неправомерна и неаргументирана. И подчертават, че тя е безсрочна и без ясна индикация кога може да бъде отменена.

"Включването на тази категория стоки в заповедта на БАБХ не е обосновано и обсъдено нито с потенциални потърпевши страни, нито е аргументирано пред широката общественост въз основа на констатации, наблюдения или обективна експертна оценка", подчертават те.

И отбелязват, че решението защитава интереса само на големите производители, в противовес с обещанията на правителството да подпомагат малкия бизнес. Това се подкрепя от факта, че заповедта излиза точно в момента, в който започва по-масовото реализиране на продукцията. Това би могло да принуди много дребни производители да търсят бързата ѝ продажба на големите вериги, които ще доведе до спад на цената, загуба за тях и печалба за едрия бизнес в сектора.

"Като хора, които работят с малки производители, вярваме и виждаме, че тези производители имат ключова роля за развитието на редица региони в страната и подобна заповед ще има трайно негативен ефект върху тях и България, особено в контекста на трудностите пред селскостопанския сектор", пишат още фермерите.

Съмненията за работа на регулатора в полза на големия бизнес идват и от факта, че в първоначалната си версия заповедта включва и забрана да се продават мед, пчелни и рибни продукти - макар този вид стоки по никакъв начин да не са засегнати от инфлуенца, чума или шарка. Все пак на 14 ноември БАБХ редактира заповедта и маха това ограничение.

Не става ясно и какво общо имат болестите по птиците или свинете с производството на млечни продукти, нито как продажбата на кашкавал или сирене на пазара може да разпространи шарка по козите и овцете.