Потребителите в ЕС ще имат правото да изискват ремонт на стоки като перални машини, прахосмукачки, смартфони и велосипеди дори след изтичане на тяхната гаранция.

Това е част от преговорната позиция на Европейския парламент за засилено право на поправка, приета днес на пленарна сесия в Страсбург с 590 гласа „за“ и по 15 „против“ и „въздържал се“.

Целта е насърчаване на потреблението чрез улесняване на ремонта на повредени стоки, намаляване на отпадъците и подпомагане на услугите за поправка.

Поправка вместо покупка дори след изтичане на гаранцията

В рамките на законоустановения гаранционен срок от продавачите ще се изисква да отдават предпочитание на ремонта. Това ще става, когато е по-евтин или равен като разход на замяната с нова стока, но не и когато той е невъзможен или неудобен за потребителя.

Евродепутатите също така предлагат удължаване на гаранцията с една година след поправката на уреда.

Производителите пък ще трябва да предлагат заместващи устройства за ползване в периода на ремонта. Ако дадена стока не може да бъде поправена, може да се предложи друга, преминала обновяване.

Стимули за избор на ремонт

Потребителите често се отказват да поправят някой поради високи разходи или затруднен достъп до услуги за ремонт. В приетата позиция на ЕП се предвижда предприятията, извършващи обновяване на стоки, и крайните потребители да имат достъп до всички резервни части, до информация за поправката и до инструменти на разумна цена. Национални онлайн платформи ще помагат на потребителите лесно да намират в близост до тях сервизи и продавачи на стоки, преминали обновяване.

Предлага се също потребителите да получават ваучери и други финансови стимули чрез национални фондове за ремонт.

Какво предстои

След като страните членки (Съветът) приемат своята позиция, могат да започнат преговорите с ЕП.