Компаниите ще бъдат задължени да предлагат безплатна поправка в законния гаранционен срок на стоката.

Това се съдържа в позиция, приета днес от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент в Брюксел. Позицията е по отношение на правото на поправка по време и извън гаранцията.

Промените бяха предложени от Европейската комисия през март.

Ремонтът ще бъде предлаган освен в случаите, когато е по-скъп от замяната на стоката, когато е фактически невъзможен или не устройва потребителя. Евродепутатите подкрепиха и инициативи като например клиентът да предпочита поправка пред замяна. Сред тях са и удължаване на гаранционния срок с 1 година след ремонта.

Членовете на парламентарната комисия искат също така страните членки на ЕС да насърчават поправките чрез финансови инициативи като ваучери и национални фондове за ремонт.

Производителите ще бъдат задължени да поправят определени стоки дори извън законния гаранционен срок. Това трябва да важи за домашни перални, прахосмукачки, смартфони, велосипеди и др. С цел насърчаване на тази идея евродепутатите предлагат това да става в разумни срокове, а докато трае ремонтът, на клиентите да бъде предлагана временна замяна. Ако стоката не може да бъде поправена, производителите могат да предложат такъв, който вече е бил ремонтиран.

Необвързаните с компании майстори, извършващи поправки, и крайните потребители, ще имат достъп до всички резервни части, информация и средства на поносима цена през целия жизнен цикъл на стоката.

Националните онлайн платформи ще трябва да позволят на потребителите да откриват местни майстори и продавачи на ремонтирани стоки. Клиентите могат да преглеждат условията за поправка на всеки продукт, включително информация за този, който я извършва. Те ще бъдат информирани и за максималните цени и време, необходими за работата.

Инициативите трябва да допринесат за по-малки разходи и за по-чиста околна среда. По данни на Европейската комисия преждевременното изхвърляне на все още годни за употреба стоки (в случая развалени, но не напълно – б.р.) годишно генерира 261 тона емисии на еквивалент на въглероден диоксид, използва 30 милиона тона ресурси и води до 35 милиона тона отпадъци в ЕС. Същевременно потребителите, предпочитащи замяна пред поправка, губят близо 12 милиарда евро годишно.

Проектът за текст трябва да бъде гласуван на пленарна сесия през ноември. След като страните членки (Съветът) на ЕС одобрят своя позиция, могат да започнат преговорите за окончателен текст.