Европейската комисия одобри днес преразгледания национален план за възстановяване и устойчивост на България.

Така България ще получи 5,7 милиарда евро безвъзмездна помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), или с 600 милиона по-малко от първоначално планираното.

В началото се предвиждаше страната ни да вземе грантове в максимален размер 6,3 милиарда евро. Преди година обаче бе променена финансовата рамка на плана. Това наложи страните членки да преразгледат националните си планове.

В своя нов план България предложи премахването, намаляването или промяната на 22 мерки., съобщиха от ЕК. Оттам допълват, че с него ще продължи стимулирането на екологичния преход, което обхваща 57,5 на сто от дотациите по плана, както и на цифровия преход. Освен това ще бъде подсилена икономическата и социална устойчивост на страната ни.

През декември 2022 г. България получи първото плащане от 1,37 милиарда. евро.

Страните членки (Съветът) на ЕС разполагат с 4 седмици, за да приемат одобрения от Комисията план.