За поредна година София ще плаща повече за чистотата на града, става ясно от публикуваната днес за публично обсъждане План-сметка за чистотата на града. Тя предвижда за целта да се изхарчат 285 млн. лв., спрямо 237 млн. лв. през 2023 г. и 2022 г., или 19,8% повече.

От новото ръководство на Столична община обясняват, че близо 20 млн. лв. от отделените пари за почистващи дейности през тази година не са усвоени. В края на миналата година ГЕРБ-СДС не получи подкрепа за увеличение на план-сметката с 23 млн. лв., така че досега се изпълняваше плана за 2022 г. Не става ясно обаче защо и новата администрация залага повече пари.

От екипът на Терзиев поясняват, че само за седмица са въвели промени в първонаалния вариант на предложения. И са открили множество несъответствия в дейностите и разходите, включени в план-сметката, но "поради краткото време на управление на новия екип на Общината, те не са нанесени като редакции в публикувания вариант". Те обаче обещават да търсят отговори на тези несъотвествия и да ги публикуват своевременно. Ще се извърши одит и на Столичното предприятие за третиране на отпадъците.

Основно увеличение в новата план-сметка ще е за миене на основните и вътрешно-кварталните улици - със 17%, спрямо 14% увеличение от 2021 г. към 2022 г. Това означава 6-8 пъти миене годишно на големите улици и 7 до 8 пъти годишно на вътрешнокварталните.

Ще бъдат добавени и 12 млн. лв. на районите за косене и почистване в междублоковите пространства, градинки и зелени площи в кварталите.

Както Терзиев обеща по време на кампанията, таксата за битови отпадъци за гражданите остава същата - за гражданите на 1,6 промила, за бизнеса - на 10 промила. За тези представители на бизнеса, които изберат да заплащат на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1840 лв., а за контейнер от 3,5 м3 – съответно 11040 лв. годишно.

За бизнеса ще има и намаление на таксата за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване се намалява от 4.3 промила на 3.8 промила.

С 5% се увеличават площите на уличните платна и площадите, предвидени за машинно метене. Те са общо над 393 дка.

С близо 30% или 2.8 млн. лв. спрямо 2022 г. се увеличават средствата за поддържането на чистотата в междублоковите пространства, районните градинки и зелените площи в кварталите. 

Зелените площи в публичните паркове и градини също ще се почистват по-често, за което са заложени 16 млн. лева. През следващата година ще се увеличи обхватът и интензивността на поддържането на тревните площи.

За третиране на отпадъци и работата на инсталациите за биологично третиране „Хан Богров“ и завода за механично и биологично (МБТ) третиране на отпадъци, са планирани 43 млн. лева. Заводът за отпадъци ще се сдобие и с фотоволтаици, които ще осигурят 8,5% от енергията, нужна на предприятието, от слънцето.