Институт за пазарна икономика (ИПИ) от години провежда кампания за финансова децентрализация и преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Предложението е данъкът върху доходите на физическите лица да се събира както досега (от НАП), като автоматично се преотстъпват 1/5 от приходите към общините на принципа „парите следват личната карта“, тоест към общината, в която е регистрирано лицето.

Изчисленията на ИПИ показват, че този ресурс би се равнявал на над 900 млн. лв. през 2022 г., което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините. Тази реформа би подобрила неимоверно състоянието на общинските бюджети, създавайки възможности за дългосрочно планиране и устойчиви инвестиции по места. Промяната би дала и стимули на местните власти да работят за повече частни инвестиции, нови работни места и по-високи заплати.

Предложената от ИПИ реформа предвижда не просто повишаване на собствените приходи на общините, но и мерки за подкрепа на по-малки и бедни общини, пишат оттам.

Преотстъпването на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините трябва да бъде придружено от работещи изравнителни механизми, в т.ч. насочване на изравнителната субсидия изключително към по-бедните общини и използване на част от новия ресурс в тази посока.

Прякото обвързване на общинския бюджет с местната икономика, повишаването на собствения ресурс на общините и истинските изравнителни механизми могат да трансформират предвидимостта и ефективността на  местното управление.