"Въжени линии" ЕАД - дъщерно дружество на "Витоша ски", приватизирано навремето от общината, ще трябва да ремонтира Драгалевския лифт. Това постанови окончателно Върховният административен съд (ВАС), който потвърждава решение в същия смисъл на Административен съд - София-град.

Дружеството стопанин на рушащия се лифт атакува пред административните съдилища заповед на главния архитект на столицата от 26 април 2021 г. С нея той им нареждаше "да извършат необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване, и привеждане в съответствие с изискванията на ЗУТ строеж: „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми".

Със заповедта дружеството бе задължено да изпълни и следните мероприятия:

"изготвяне на инвестиционен проект от експерти с необходимата подготовка и лиценз за ремонт и усилване като цяло по съществуващо положение на строеж „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми; изпълнение на одобрения/съгласуван инвестиционен проект".

Нещо повече - с оспорвания си акт главният архитект нареждаше в 7-дневен срок от получаване на съобщението за започване на принудителното изпълнение на настоящата заповед, шефовете на ЧЕЗ Разпределение България (което междувременно вече напусна България) и на "Софийска вода" АД да разпоредят прекъсване на захранването и преустановяване на доставянето на ел. енергия и вода до обекта.

"Върховните магистрати приемат, че безспорно от събраните и обсъдени от съда в цялост доказателства е установено, че лифтът не е в добро състояние и подлежи на ремонт. Затова следва да се извърши основен или текущ ремонт.." и т.н. пишат днес от ВАС (пълния текст на съобщението виж най-долу).

Решението е окончателно.

"Въжени линии" беше общинско дружество до 2007 г., когато беше продадено на "Витоша ски" със задължение за запазване на дейността за 25 години. Независимо от това условие, така и не се намери мотив за прекратяване на приватизационния договор след спирането на лифтовете.

Кметът на София и главният архитект обаче имат право да го задължат да възстанови инфраструктурата.

От "Витоша ски" твърдят, че искали да направят реконструкция и модернизация на двете съоръжения, но да ги подменят с изцяло нови, а не да "реновират архаични такива".

Ето и прессъобщението в оригинал:

Върховният административен съд остави в сила решение № 4158 от 22.06.2023г. по административно дело № 5883/2021г. на Административен съд София – град, с което е потвърдено, че Драгалевският лифт трябва да се ремонтира.

Предмет на делото е Заповед № РА – 20 – 27 от 26.04.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която на собственика „Въжени линии“ ЕАД е наредено  да извърши необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване, и привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 ЗУТ на строеж „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми.  Със заповедта дружеството е задължено да изпълни следните мероприятия: 1.1 изготвяне на инвестиционен проект от експерти с необходимата подготовка и лиценз за ремонт и усилване като цяло по съществуващо положение на строеж „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми; 1.2 изпълнение на одобрения/съгласуван инвестиционен проект.

Върховните магистрати приемат, че безспорно от събраните и обсъдени от съда в цялост доказателства е установено, че лифтът не е в добро състояние и подлежи на ремонт. Затова следва да се извърши основен или текущ ремонт, съответно вида на необходимите ремонтни или възстановителните дейности, е въпрос на последващо техническо решение, което ще бъде определено по вид и обем с изготвянето на инвестиционен проект, който да бъде одобрен и  съгасуван по законоустановения ред.

Решението на ВАС по административно дело № 7946 от 2023 г. е окончателно.