Елена Динева-Илиева от Софийския районен съд стана първата съдийка, който използва новата възможност за сезиране на Конституционния съд, налице след последните промени на върховния закон.

Това разказва правният сайт news.lex.bg.

Тя иска да бъде обявена за противоконституционна отмяната на някои части от Семейния кодекс, свързани с възможността за ранни бракове.

В края на миналата година управляващите редактираха Семейния кодекс покрай промени за домашното насилие. Тогава, по предложение от три депутатки от ГЕРБ (Деница Сачева, Илиана Жекова и Екатерина Захариева), бе премахната възможността за сключване на брак преди 16-годишна възраст след разрешение на съда. Според тях това е форма на насилие над децата.

Съдия Динева-Илиева сезира Конституционния съд във връзка с дело на 16-годишно момиче, което иска да се омъжи за 20-годишен мъж и да отглежда заедно с него детето си. Искането й е подадено преди отмяната на разпоредбите от Семейния кодекс, които позволяват този вид бракове, но първото заседание по делото е насрочено за 30 януари 2024 г. Така то се оказва в заварено положение, за което обаче няма ясни разпоредби.

Съдия Динева-Илиева представя три основни аргумента пред КС срещу отмяната на тази част от Семейния кодекс (СК). Първо - промяната е направена при нарушение на законодателната процедура, тъй като промените в СК са били предложени и гласувани между първо и второ четене, без да преминат през два отделни гласувания, както изисква Конституцията. Това елиминира възможността за обществен дебат по измененията, които засягат основни права на гражданите.

Вторият аргумент се отнася до липсата на уредба за вече образувани дела, свързани с разрешение за брак преди влизането в сила на измененията в СК. Съдията счита, че този фактор довежда до нарушение на принципа на правовата държава и засяга правната сигурност, тъй като законът не предвижда специфичен режим за тези случаи.

Съдия Динева-Илиева твърди още, че отмяната на възможността за сключване на брак преди навършване на пълнолетие нарушава правото на личен живот, както и чл. 47, ал. 1 от Конституцията, което предвижда правото на родителите да отглеждат и възпитават децата си до пълнолетието им. Според нея възможността за сключване на брак преди 18-годишна възраст при наличие на бременност е гаранция за правната сигурност и защита на правата на децата и родителите им.

Това първо запитване към КС поставя ключови въпроси относно конституционното правосъдие и прилагането на Конституцията в конкретни съдебни случаи. Дали съдът в конкретно дело може и трябва ли да приложи Конституцията пряко? Предстоящите решения в практиката на Конституционния съд ще бъдат от съществено значение за тълкуването на конституционния принцип и как съдилищата следва да се отнасят към прилагането на законовите разпоредби. Това засяга въпроси за конформното тълкуване на атакувани закони в съответствие с Конституцията, както и влиянието на такива решения в съдебната практика.