За увеличението на цената на водата важен момент се явява ежегодното увеличение на заплатите на служителите в сектора с 15%. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов по време на изслушване в Народното събрание за повишаване на цената водата от 1 януари 2024 г. Иванов припомни, че има договорено национално споразумение със синдикати и ВиК холдинг по времето на министър Виолета Комитова за ежегодното увеличение на заплатите на служителите в сектор ВиК с 15%. Той отбеляза, че КЕВР е длъжна да изпълни споразумението, което налага ежегодно увеличаване на цената на водата.

Иванов изтъкна, че над 50% от разходите на ВиК дружествата отиват за увеличаване на заплатите на служителите. Той отбеляза, че ежегодната актуализация е въз основа на индекса на инфлация в страната и отбеляза, че ВиК операторите енергично протестират срещу прилагания от КЕВР общ индекс на инфлацията, без да отчита, че цените на металите и строителните материали, са се увеличили на 100%.

"Тези фактори, които изтъкнах, като цяло дават 15% увеличаване цената на водата, средно за територията на страната", добави Иванов.

Според него следващият фактор, който остава неразбран, е свързан със завършването на петгодишния регулаторен период през 2022 г., при който КЕВР оценява дали всяко дружество е изпълнило своите инвестиционни намерения. Той посочи, че 22 дружества в страната не са изпълнили своите инвестиции. Според Иванов като наказателна санкция срещу въпросните дружества през 2023 г. е било направено намаление на цената на водата, Той отбеляза, че затова сега се увеличава с такъв процент.  Даде пример с дружествата в Берковица и Сливен, като отбеляза, че ако те са били изпълнили коректно инвестиционните си намерения, повишението на цената в Сливен е щяло да бъде 9,29%, вместо настоящите 40 на сто.

"Трябват сериозни реформи в управлението на ВиК сектора", каза Иван Иванов. 

Той призна, че има две дружества, чиито цени на водата надхвърлиха социалната поносимост - това са дружествата във Видин и Ямбол, а в област Разград цената е много близо до прага на социална поносимост

"Когато дружествата представиха своите бизнес планове до 1 юли 2021 г., т. е. шест месеца преди започване на следващия петгодишен регулаторен период, имаше 10 от 28 области в страната, при които предложената от дружеството цена надвишаваше социалната поносимост – Монтана, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Видин, Хасково, Шумен, Кърджали и Сливен", каза Иван Иванов.

Той посочи, че след кореспонденция с КЕВР на всички тези дружества се е наложило да намалят цената като намалят прогнозни разходи за електроенергия, възнаграждения, инвестиции и др., за да влязат в социалната поносимост. 

Според председателя на КЕВР доброто решение не е да продължава този модел дружествата да намаляват прогнозни разходи, за да влязат в социалната поносимост, а да се въведат водни помощи. Иван Иванов посочи, че това изисква от Народното събрание промяна в закона и да се даде възможност на социално слаби, бедни хора да ползват водата като всеобщо благо за своите хигиенни и домакински нужди, а останалата част от водата да бъде на цена, която отговаря на разходите за нейното доставяне, отвеждане и пречистване.