• Не разбира как работят парите и как се изгражда лична финансова стабилност
  • Не инвестира и спестява рядко.
  • Наемен работник, разчитащ на заплата или пенсия.
  • Има частично доверие към дигиталните финансови инструменти и ниско доверие към дигиталните пари.
  • Не вижда пряка връзка между повишаването на данъците и повишаването на стандарта на живот.

Така изглежда финансовият профил на българина, според данните от изследване на "Тренд" по поръчка на Finance Academy.

Проучването е извършено между 1 и 7 декември 2023 г., сред 1008 души, по метода на пряко полустандартизирано интервю “лице в лице” и е представително за населението на България на възраст 18+. Максимално допустима стохастична грешка 3,1%.

Данните от изследването:

· Близо една трета оценяват личния си стандарт на живот като по-скоро нисък (29%). Малко над половината от участниците определят стандарта си като среден (52%). Само 4% от българите вярват, че имат по-скоро висок стандарт на живот

· 90% от анкетираните отговарят, че не инвестират. Само 7% инвестират при средно 24 процента за ЕС.

· Близо три четвърти от българите не спестяват пари (73%) срещу само 22%, които спестяват.

· 84% от българите разчитат само на доходи от заплата и/или пенсия.

·  Само 7% вярват, че повишаване на данъците ще повиши качеството им на живот.

· Само 16% от българите биха използвали електронни пари вместо печатни.

· Над половината от анкетираните декларират, че не използват онлайн банкиране (55%).     

· 39% от българите очакват животът им да остане същия и през новата година, докато 32% са по-скоро оптимисти и очакват повишаване на стандарта си на живот.