Темпът на повишаването на цените в Европейския съюз и еврозоната отново се е ускорил през декември, спрямо същия месец на 2022 г. В страните от ЕС годишната инфлация е нараснала с 0,3 процентни пункта до 3,4 на сто, а в членките на еврозоната - с 0,5 процентни пункта до 2,9 на сто.

Това съобщи днес на официалната си страница Евростат, представяйки най-новите си данни за Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), предава БТА.

На месечна база през декември в сравнение с ноември потребителските цени в ЕС са били нагоре с 0,1 на сто, а в еврозоната с 0,2 на сто.

В България инфлацията през декември 2023 г. се е забавила за пети пореден месец до 5 на сто на годишна база, разкриват данните за ХИПЦ. През ноември показателят отслабна до 5,5 на сто.

През декември в сравнение с ноември 2023 г. родните цени на дребно са били нагоре с 0,3 на сто.

Според публикувани по-рано тази седмица данни на НСИ през декември 2023 г. месечната инфлация в страната ни е била 0,3 на сто, а годишната инфлация - 4,7 на сто.

Сред страните от ЕС през декември 2023 г. най-ниски годишни нива на инфлация са отчетени в Дания (+0,4 на сто), Италия и Белгия (+0,5 на сто за всяка). На другия край на скалата с най-значителни темпове на потребителските цени са били Чехия (+7,6 на сто), Румъния (+7 на сто) и Словакия (6,6 на сто).

В сравнение с ноември годишната инфлация през миналия месец се е понижила в 15 членки на ЕС, в други 11 е нараснала, а само в Испания (+3,3 на сто) е запазила равнището си.

През декември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната е имал секторът на услугите (+1,74 процентни пункта), следван от храни, алкохол и тютюн (+1,21 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,66 п.п.) и енергия (-0,68 п.п.).