Инфлацията в България продължава да намалява на годишна база, а вече пети месец тя е едноцифрена, сочи справка в Националния статистически институт.

През октомври 2023 г. месечната инфлация е 0,4 на сто, а годишната - за октомври 2023 г. спрямо октомври 2022 г. е 5,8 на сто. Инфлацията от началото на годината (октомври 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 4,1 на сто, а средногодишната инфлация за периода ноември 2022 - октомври 2023 г. спрямо периода ноември 2021 - октомври 2022 г. е 11,4 на сто.

След отчетения пик на инфлацията в България през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто, НСИ отчете в средата на октомври 2023 г. годишни септемврийски стойности от 6,3 на сто, показва справка в НСИ. През септември месечната инфлация беше -0,1 на сто спрямо предходния месец. Инфлацията от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) беше е 3,6 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 - септември 2023 г. спрямо периода октомври 2021 - септември 2022 г. беше 12,4 на сто.

През октомври 2023 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: развлечения и култура - увеличение с 6,7 на сто; облекло и обувки - увеличение с 5,7 на сто; образование - увеличение с 1,1 на сто;  жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0,8 на сто;  алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0,4 на сто;  здравеопазване - увеличение с 0,3 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0,4 на сто;  хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0,4 на сто; транспорт - намаление с 0,3 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: "Разнообразни стоки и услуги", "Ресторанти и хотели" и "Съобщения".

Инфлационната динамика

През август месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - за август 2023 г. спрямо август 2022 г. - 7,7 на сто, сочи справка в НСИ. 

Месечната инфлация за юли беше 0,9 на сто, а годишната -  8,5 на сто. През юни темпът на изменение на потребителските цени на месечна основа в България беше отрицателен -0,4 на сто, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. беше 8,7 на сто, сочи справка в НСИ. Годишната инфлация през юни 2023 г. стана едноцифрена за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. 

Годишната инфлация за май 2023 г. беше 10,1 на сто. Инфлацията в България през април беше 11,6 на сто спрямо април 2022 г., а през март - 14 на сто, което бележеше забавяне спрямо февруари, когато годишният й ръст беше 16 на сто. През януари 2023 г. инфлацията на годишна база беше 16,4 на сто, а през декември 2022 г. - 16,9 на сто. През ноември 2022 г. стойностите й също бяха 16,9 на сто. През октомври 2022 г. годишната инфлация беше 17,6 на сто.

Пикът на инфлацията в България беше отчетен през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто.

През август 2022 г. годишната инфлация спрямо август 2021 г. беше 17,7 на сто, през юли 2022 г. - 17,3 на сто, за юни 2022 г. - 16,9 на сто, за май  - 15,6 на сто, април 2022 г. - 14,4 на сто, март 2022 г. - 12,4 на сто. През февруари 2022 г. НСИ отчете годишна инфлация от 10 на сто, а за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. от 9,1 на сто.