Водачите, извършващи случайни градски автобусни превози в ЕС, ще могат да разделят задължителната си почивка от 45 минути на две от най-малко по 15 минути по време или в края на шофиране с продължителност 4 часа и половина.

Шофьорите на градски или междуградски автобуси, извършващи превоз с продължителност най-малко 6 дни, ще имат правото да отложат с един час дневния си отдих. Това ще става само ако не са застрашени сигурността на пътя и условията на работа, а общото време на каране през същия ден не надвишава 7 часа. Водачите могат да се възползват от това право два пъти, ако обиколката трае 8 или повече дни.

Седмичният период на почивка ще може да бъде отлаган до 12 дни при националните услуги със случайни превози. В момента правилото важи само за международните пътнически услуги.

Всичко това е част от временно споразумение, постигнато между преговарящите от Европейския парламент и страните членки (Съвета) на ЕС. То е за часовете на шофиране и почивка на водачите на градски и междуградски автобуси и има за цел да гарантира по-голяма гъвкавост. 

За да се възползват от новите възможности и да улеснят проверките на пътя, водачите ще трябва да имат надлежно попълнени пътни листове, където е отбелязан маршрутът. Европейската комисия ще проучи възможността тези пътни листове да станат цифрови.

Споразумението трябва да бъде одобрено от КОРЕПЕР – Комитета на постоянните представители на страните членки, а след това от Съвета и Европейския парламент на пленарна сесия. То ще влезе в сила на 20-ия ден от публикването му в Официалния вестник на ЕС.