За издръжката на тричленно семейство от двама работещи и едно дете до 14 години са необходими 156 лева повече на годишна база  - за декември 2023 спрямо декември 2022. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при  обявяването на резултатите от традиционното наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2023 г. на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. 

С 87 лв. на годишна база нараства необходимата сума за един работещ и живеещ сам, добави още той.

Доходът, необходим за издръжка, нараства с 0,8% на тримесечна база и с 6,4% на годишна база. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на един работещ, който живее сам, е 1438 лв., а на тричленно семейство с двама работещи и едно дете до 14 години – 2588 лв.  

Малко под 2/3 от работещите осигурени лица не достигат заплата, необходима за издръжка – 39,2 % или 1 млн. от лицата са с трудови възнаграждения до 1000 лв., посочи той. Димитров отбеляза и положителна тенденция, която сочи, че около 60 хил. души по-малко спрямо миналата година са хората, които работят и не получават заплата, необходима за издръжка. От 32,5% на 35,7% се покачва процентът на тези, които са над заплата за издръжка, обясни той.

Общата картина е позитивна, всички показатели го показват, независимо от движението на цените и ръста на инфлацията. Макар и позитивната тенденция, която ние отчитаме, тя е много бавна и слаба, отбеляза още Димитров.