Механизъм, по който Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да заплаща медикаменти за онкологични заболявания с цел да се предотврати източването на Касата, прие парламентът с окончателно гласуваните на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Според гласуваната промяна Касата ще заплаща най-ниската цена, постигната от болницата, не по-висока от средната претеглена стойност. Ако лечебното заведение е постигнало цена, която е с повече от 20% по-висока от най-ниската цена, търговците на едро ще връщат тези пари на лечебните заведения.
  
Идеята е НЗОК да спести публичен ресурс от средствата, които заплаща за медикаменти за лечение на онкологични заболявания, посочват вносителите от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната-Демократична България", предава БТА.

Поправката следва стар материал на журналистката Валя Ахчиева, както и такъв на бТВ от миналия уикенд.

Договорите между Здравната каса и изпълнителите на медицинска помощ, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят както на хартия, така и като електронен документ, и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис. Те се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване.

Депутатите приеха в срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването да създаде наредба в съответствие с изискванията на този закон. А от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност, равна на стойността, определена от приетия механизъм за изчисляване.

До 1 юли т.г. договорите, сключени до влизането в сила на този закон между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, се привеждат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти ще трябва да възстановяват разликата между стойността на медикаментите, заплатени от НЗОК и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ при условията и по реда на закона.

Според Андрей Чорбанов от „Има такъв народ“ с поправката се отваря рамка, в която може отново съвсем законно НЗОК да плаща лекарства на цени, които са завишени. Най-ниската цена е обикновено реалистичната цена, на която може да се купи медикаментът, посочи той. По думите му едното решение е да има централизиран търг от държавата. В допълнение, според депутата, е по-добре да има повече от една здравни каси и всеки да може да избере с коя иска да работи. Колегата му Тошко Йорданов припомни, че българската Здравна каса в момента е с управител и заместник- управител, които са си подали оставките, но няма предложени нови. ГЕРБ и ПП-ДБ разиграха грозен театър за 8 млрд. лв., и си ги „делкат“ щастливо, коментира той.

Божидар Божанов от ПП-ДБ обясни, че целта е да се изключат граничните случаи на цени. Може да се сметне колко е стандартното отклонение, за да се изключат стойностите, които са много високи, това ще бъде уредено в наредба, която ще бъде подложена на обществено обсъждане, поясни той.

Според „Възраждане“ е добре, че договорите ще могат да са на хартиен или електронен вариант, но като цяло обаче тези промени няма да решат проблема с цените на лекарствата. Според Георги Георгиев, въпреки новата формула на изчисление на стойностите, ще има отново високи цени на лекарствата, ще има източване на Касата с нереално надути цени. По думите му решението е едно – НЗОК не трябва да субсидира частните болници.

Георги Гьоков от „БСП за България“ също не очаква приетите предложения да доведат до съществена промяна в лекарствената политика. Това не е най-удачното решение, очакваме предложение, което кардинално да решава проблемите и това да е за сметка на спекулантите и корумпираните кадри, обясни той. При онкомедикаментите разликите в цените достигат до 28 пъти, отбеляза той. По думите му сериозен проблем е, че частните болници са освободени от задължението за обществени поръчки. Затова от БСП ще предложат промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), така че и частните болници да провеждат търгове. Според левицата болниците не трябва да бъдат търговски дружества.

Васил Пандов от ПП-ДБ, един от вносителите на промените, обясни, че това, което се предлага, е да няма повече от 25% разлика. Предвижда се с наредбата, която ще бъде предложена от Надзорния съвет на Касата и одобрена от министъра на здравеопазването, да се определят детайлите за среднопретеглената стойност, което няма да позволи отклонения от 10 до 25 пъти между най-ниската и най-високата цена, посочи той. Приемайки този вариант, целим да се осигури достъпът на пациентите и възможност на лечебните заведения в достатъчен срок да проведат обществени поръчки и да спазват ЗОП. Ако в края на годината видим, че този процес не работи, поемам ангажимент да внеса промени в закона, обеща Пандов.