Забрана за строителство в ивицата на 500 метра от морските плажове за природосъобразен туризъм Иракли, Бяла-Карадере и Корал прие парламентът с гласуваните на второ четене текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Законопроектът е с вносители Кирил Петков (Продължаваме промяната – Демократична България), Бойко Борисов (ГЕРБ-СДС), и Делян Пеевски (ДПС).

С приетите разпоредби се определя зона "А" – ивица от 500 метра от границите на морските плажове за природосъобразен туризъм Иракли, Бяла-Карадере и Корал, на чиято територия се забраняват строителството на сгради и съоръжения, включително допълващо застрояване; строителството и поставянето на огради, независимо от техния вид, форма, височина и материал върху подвижни бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност и облесени дюни; поставянето на рекламни и монументално декоративни елементи и моделиране на заварения ландшафт. 

В зона „А“, извън територията на морските плажове, в територията, попадаща в ивицата с широчина 500 метра от границата на морските плажове за природосъобразен туризъм Иракли, Бяла-Карадере и Корал, се разрешават: поставяне на елементи на градското обзавеждане – пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, преместваеми тоалетни, чешми и указателни табели по реда на наредбата от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извършване на специализирани дейности на съществуващи, археологични обекти, с изключение на археологически проучвания; извършване на изследвания, свързани  с опазване на околната среда; изграждане на елементи на техническата инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост, гласува още парламентът.

Според приетите разпоредби, който наруши целостта, увреди или заравни подвижни бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност и облесени дюни, попадащи в границата на зона А, зона Б или урбанизираните територии на населените места, след границата на зона А – се наказва с глоба от 10 до 30 хиляди лева или имуществена санкция от 50 до 100 хиляди лева.