Централните депозитари за ценни книжа (ЦДЦК), притежаващи повече от 1 милион евро от активите на руската Централна банка, трябва отделно да отчитат извънредните парични салда, натрупани поради санкциите на ЕС. Те също така трябва да държат отделно съответните приходи. Освен това на депозитарите се забранява да се разпореждат с произтичащите от това нетни печалби.

Това гласи взетото днес решение на страните членки (Съвета) на ЕС. То внася яснота около задълженията на централните депозитари, притежаващи замразени заради санкциите активи и резерви на Центробанк.

След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., ЕС в координация със своите международни партньори реши да забрани всички трансакции, свързани с управлението на резервите, както и на активите на Централната банка на Русия. В резултат намиращите се в страните членки активи и резерви те бяха замразени.

Взетото днес решение е в съответствие с позицията на Г-7. То внася яснота около забраната за трансакции, както и около правния статут на генерираните от централните депозитари приходи в резултат на притежаването на споменатите активи и резерви.

Предвид рисковете и разноските по протежаването на активите и резервите на Центробанк всеки централен депозитар може да поиска от надзорния си орган да разреши освобождаването на дял от нетните печалби. Така ще бъдат спазени изискванията за управление на уставния капитал и риска.

Решението отваря пътя на Съвета за възможно създаване на европейски финансов инструмент – вноски в бюджета на ЕС, събрани от тези нетни печалби, с цел подкрепа на Украйна и нейните възстановяване и реконструкция на по-късен етап. Парите могат да постъпват в европейския бюджет чрез Механизма за Украйна, за чието създаване Съветът и Европейския парламент постигнаха временно споразумение миналата седмица.