Само преди година първите AI модели за генериране на изображения се появиха онлайн - и предизвикаха фурор. DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney и други разтърсиха света на изкуството и започнаха бързо да заместват части от индустрията.

Тогава бяха представени и първите опити за генерирано с AI видео - като клип на Уил Смит, в който яде спагети. Оказва се, че когато става дума за 24 или 30 генерации в секунда, изкуственият интелект не се справя добре.

Преди дни обаче OpenAI, компанията зад ChatGPT, представи Sora - нов модел изкуствен интелект, който генерира кратки видеа само по текстово описание. В някои случаи - напълно реалистични.

Впечатляващото е, че образите не се променят във всяка секунда, остават като цяло консистентни, и ако човек не търси типичните характеристики на изкуствения интелект, лесно могат да бъдат сбъркани с реални. Кученца, котки, реалистични хора, пейзажи, автомобили, следвани от дрон - всичко е възможно.

Както се вижда от примерните кадри, моделът се справя още по-убедително и с 3D анимация или имитация на компютърно генерирани графики. Много от тях изглеждат по-добре от ранните филми на Pixar, например.

Възможно е да се генерират и напълно измислени сценарии, и исторически - например кадри на САЩ преди да има американски щати, които изкуственият интелект вероятно е базирал на снимки от периода.

За момента Sora е в затворен тестови период, като специален "червен отбор" ще тества грешките, които прави и специфичните проблеми на модела. Такива са налице и в примерните клипове - от класически за AI като странните ръце, до напълно нови, като умножаващите се обекти. 

От OpenAI обещават и обичайните ограничения - да не може да се генерира съдържание с насилие или сексуални теми. Но не разкриват кога инструментът ще е общодостъпен.

А някои професионалисти вече са притеснени - макар AI изображенията да не могат да отнемат работата на всички художници, много от тези, които се занимават с генерично индустриално изкуство (иконки, опаковки, лога, прости графики) останаха без работа. По всичко личи, че Sora ще може да замени лесно и създателите на сток-кадри, индустрия, която расте през последните години, и сега може да бъде смазана набързо от AI.