Държавната агенция „Национална сигурност” забрани на руските граждани Владимир Николаевич Горочкин и Татяна Анатолиевна Горочкина да влизат и пребивават на територията на държавите членки на Европейския съюз за срок от пет години.

За двамата има данни, че действат против сигурността на страната. Установен е периодът, в който двамата са пребивавали на територията на България, представяйки се за българските граждани Денис Рашков и Диана Рашкова, използвайки лични документи с посочените самоличности.

Наложена им е принудителна административна мярка "забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз" за срок от 5 години на основание текстове от Закона за чужденците в Република България, тъй като за двете лица има данни, че действат против сигурността на страната.

В ДАНС е придобита информация, според която Горочкин и Горочкина са участници в операция на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, целяща осъществяване на разузнавателно проникване чрез използване на чужди самоличности.

Според данните основната цел на присъствието на двамата в страната ни е била да се сдобият с необходимите им български документи за самоличност и с правдоподобни биографични данни, потвърждаващи автентичността на същите, които впоследствие да използват за извършване на разузнавателна дейност извън територията на България.