Страните членки (Съветът) на ЕС одобриха днес регламент, който ще направи възможни незабавните плащания в евро за потребителите и бизнеса в ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

Така всеки ще може да прехвърля пари за не повече от 10 секунди. Това ще става по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, не само в една страна, а между различни държави членки.

Същевременно регламентът взема предвид особеностите на страните от ЕС, които не са в еврозоната. Сред тях е и България.

От доставчиците на платежни услуги като банките, които осигуряват стандартни кредитни преводи в евро, ще се изисква да предлагат услугите изпращане и получаване на незабавни плащания в европейска валута. Ако има такси, те не трябва да надвишават тези за стандартни кредитни преводи.

Новите правила ще влязат в сила след преходен период - по-кратък в еврозоната и по-дълъг извън нея. Страните, които още не са въвели еврото, ще се нуждаят от повече време, за да се пригодят към условията. Това съответно се отнася и за България.

Доставчиците на незабавните платежни услуги ще трябва да удостоверяват, че IBAN и името на бенефициента са правилни. Така платецът ще бъде предупреден за възможни грешки или измама, преди транзакцията да бъде извършена. Изискването ще важи и за обикновените преводи.

В регламента е включена и клауза, според която Европейската комисия ще трябва да представи доклад с оценка на таксите за кредитите.