Страните членки (Съветът) на ЕС одобриха днес три законодателни акта, свързани с преразглеждането на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. Така те дадоха окончателна зелена светлина на пакета, целящ да засили дългосрочния европейски бюджет във връзка с възникналите предизвикателства като последиците от руската агресия в Украйна.

Пакетът включва регламенти за допълването на МФР, за създаването на Механизъм за Украйна и на Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP).

Заради новите и възникващите предизвикателства ще има допълнително финансиране в размер на 64,6 милиарда евро. Сумата ще бъде разпределена по следния начин:

50 милиарда евро за Механизма за Украйна (17 млрд. грантове и 33 млрд. цаеми);

2 млрд. евро за управление на границите и миграцията;

7,6 млрд. евро за съседните региони и света;

1,5 млрд. евро за Европейския фонд за отбрана (ЕФО) по новата Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP);

2 млрд. евро за инструмента за гъвкавост;

1,5 млрд. евро за резерва за солидарност и спешна помощ.

С цел смекчаване на ефекта върху националните бюджети 10,6 милиарда евро от сумата ще бъде покрита чрез пренасочване от други сфери на бюджета.

Предстои публикуването на трите регламента в Официалния вестник на ЕС.