Звучи скучно, но засяга ежедневието на всеки гражданин: Европейският съд постанови, че стандартите DIN трябва да са общодостъпн и ида не се плаща такса за сертифицирането по тях.

Какво означава това?

210 мм на 297 мм: Това са размерите на вероятно най-известния стандарт DIN, а именно лист хартия А4. Този стандарт е създаден през 1922 г. и през следващите години се превръща в стандарт за бизнес и официална кореспонденция.

Издателството „Beuth-Verlag“ е основано през 1924 г. и оттогава публикува и продава всички стандарти DIN и други технически спецификации. Патентът им понякога достига няколко хиляди евро. Но този квазимонопол вече се разклаща. Това може да има сериозни последици.

Достъпни ли са стандартите за всички?

Причина за това е дело, заведено от интернет-активиста Карл Маламуд. Според сайта „VDI-Nachrichten“ той е публикувал няколко международни стандарта в интернет чрез своята организация Public.Resource.Org, Inc. и е бил обвиняван и осъждан няколко пъти за нарушаване на авторските права. Спорът се озовава в Съда на Европейския съюз.

Основният въпрос е дали стандартите, които засягат хиляди и хиляди продукти, трябва да бъдат достъпни за всички безплатно или хората трябва да плащат такси, някои от които са големи. Досега стандартът се определяше от комисия, съставена от представители на индустрията и експерти. Предимството: тази единна такса помага на индустрията да не се налага да плаща различни цени за всяка страна.

Предимството на това е, че на индустрията не се налага да произвежда различни по размер продукти, като например хартия, за всяка страна. За да финансира тази система, DIN например публикува своите стандарти чрез дъщерното си дружество „Beuth-Verlag.“

По-конкретно правният спор се отнася до три стандарта на DIN за играчки, наред с други неща. Един от тях е DIN EN 71-5: според „Beuth-Verlag“ той "определя изискванията и методите за изпитване на веществата и материалите, използвани в химическите играчки (комплекти), с изключение на комплектите за експерименти". Цена за изтегляне в PDF формат на немски език: 181,10 евро. 

Според „VDI“ Съдът на ЕС е постановил, че хармонизираните стандарти са част от правото на ЕС.  "Надделяващ обществен интерес" оправдава "разпространението на исканите хармонизирани стандарти". С други думи, всеки гражданин трябва да има свободен достъп до тях, точно както до законите.  

Според репортаж на "Die Welt" това решение е предизвикало голямо вълнение в институциите по стандартизация: "Сега те трябва да се реорганизират напълно и из основи", цитира вестникът Томас Клиндт, юрист, специализиран в европейското право, от мюнхенската адвокатска кантора Noerr. Не става въпрос само за финансирането, а за основите на работата по стандартизацията като цяло. "В нашата страна", казва Клиндт, "цялата система е в процес на имплозия."

Европа е заплашена от връщане към малките държави

Според „Ди Велт“ описаната по-горе система за финансиране на стандартизацията чрез продажба на резултати гарантира, че формулирането на техническите стандарти е независимо от държавата. Ако обаче сега продажбата на стандарти бъде забранена от съда, държавата или Европейската комисия ще трябва да се намесят като финансов спонсор.

Според доклада промишлеността и институциите за стандартизация се опасяват, че тогава влиянието на политиката може да се засили. Политиците биха могли да използват системата, за да прокарат желаните от тях политически технологии.

И това не е всичко: според „VDI-Nachrichten“ адвокатът Клиндт смята, че Европа е заплашена от връщане към система от малки държави. Без възможност за финансиране работата по стандартизация ще спре, а с нея и цялата система на европейската стандартизация. Възможна последица: "Техническите стандарти вече няма да бъдат доразвивани и има опасност да се стигне до ситуация като преди 1985 г. с регулиране в малки мащаби на национално равнище." Според "Ди Велт" стандартизаторите все още имат време до края на март да обсъдят с Европейската комисия как да бъде изпълнено решението на Съда на ЕС.