Членовете на Прокурорската колегия на ВСС (по новому Висш прокурорски съвет) отново имаха възможност да изразят крайната си неприязън към политиците, които в последно време промениха Конституцията и други закони. Само че днес - малко по-кърваво.

Повод за това взеха от залегналата точка в дневния ред - да изразят становище по предлагани промени в Закона за адвокатурата. От него става ясно най-просто, че придобиването на адвокатски права по облекчена процедура е предвидено за съдии или заемали академична длъжност по правни науки във висше училище с 5 годишен стаж.

Обаче ги няма прокурорите и следователите. Което от колегията разчетоха като "дискриминационен критерий спрямо останалите магистрати – прокурори и следователи и...

"... ще доведе до противопоставяне на магистратите и генериране на излишно напрежение в съдебната власт."

Така и не стана ясно кой на кого и защо ще се противопоставя, като политиците са сътворили законовия текст. Но Гергана Мутафова дръпна реч за промените като такива и даде да се разбере, че почтен дългогодишен прокурор, ако реши да става адвокат, ще трябва да държи изпит с младежите, едва станали от студентската скамейка.

"Обърнато е внимание, че професионалната квалификация и опит на съдия с 5-годишен стаж е аналогична с тази на прокурор и следовател със същия професионален стаж, като разликата произтича единствено от тяхната функционална компетентност", се казва в окончателното становище на Прокурорската колегия.

Думите на масата далеч надскочиха Закона за адвокатурата и Евгени Иванов разказа за кошмарите си - че преди най-големият му такъв бил "прокуратура извън съдебната система".

Но сега се променил и най-големият му кошмар вече е "прокуратура в съдебната система, но овладяна от политиците".

Той описа задаващите се страхотии, след като според конституционните промени в бъдещия Висш прокурорски съвет 6 човека ще се излъчват от парламента.

И тука почна страшното описание на задаващата се на хоризонта безгранична едва ли не диктатура:

"От тези 6 гласа" ще зависи всичко - от главния прокурор до последния младши прокурор. Те ще решават кои да са административните ръководители... Шестте гласа ще определят кариерното развитие, както и дисциплинарните производства.

"А това е жестоко оръжие в ръцете на недобронамерени хора. За съжаление, това ще се случи – тежко и горко на народа", каза Иванов.

Разбира се - в момента в тази всевластна роля са самите те и описаните действия по нищо не се различават от това, с което се занимават на всяко заседание (нелош пример е как сами излъчиха единодушно и гласуваха Иван Гешев за главен прокурор, после същите тези хора го свалиха, б.а.).

По ирония възмутеното им становище бе прието с пълно единодушие - 6 гласа!

Финалът, посветен на политиците обаче, бе повече от мелодраматичен и дойде от Стефан Петров точно преди да закрие заседанието. Закри го с думите:

"Знаем и съдбата на този, който изобрети гилотината."

Иначе френският лекар и политик  Жозеф Игнасий Гилотен е този, който предлага въвеждането на специално устройство за изпълнение на смъртните присъди, целейки тяхното „хуманизиране“. Мит, опроверган през годините, е че той бива екзекутиран чрез собственото си произведение (което на всичкото отгоре не е точно и негово). Не - по време на терора на републиканците Гилотен прекарва известно време в затвора, но му се разминава срещата с гилотината. След това се отказва от политиката и продължава своите медицински проучвания. Всъщност умира през 1814 г. от инфектиран цирей на рамото.

Ето и съобщението на прокурорите от днес:

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ, КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ ПРОКУРОРСКИ СЪВЕТ, ИЗРАЗИ СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

27 март 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие становището на Комисия „Правни въпроси, информационни технологии и професионална квалификация“ към колегията, във връзка с проекта на нов Закон за адвокатурата (ЗА), обсъждан на общо събрание на адвокатите, проведено на 24-25.02.2024 г. В становището е посочено, че в проекта за нов ЗА е констатирана непълнота по отношение придобиването на адвокатски права по облекчена процедура за определени категории лица – съдии или заемали академична длъжност по правни науки във висше училище не по-малко от пет години. Уточнено е, че  предлаганият текст на чл. 18, ал. 1 за придобиване на адвокатски права по облекчена процедура по отношение на точно една определена длъжност – съдия, представлява дискриминационен критерий спрямо останалите магистрати – прокурори и следователи, и ще доведе до противопоставяне на магистратите и генериране на излишно напрежение в съдебната власт. Обърнато е внимание, че професионалната квалификация и опит на съдия с 5 годишен стаж е аналогична с тази на прокурор и следовател със същия професионален стаж, като разликата произтича единствено от тяхната функционална компетентност. Изразено е мнение, че тази разлика не би следвало да ограничи правото на част от магистратите да придобиват адвокатски права по облекчен ред, тъй като адвокатската професия е еднакво значима и важна за упражняване правото на защита, както в гражданския така и в наказателния процес.

Приетото становище ще бъде изпратено на Висшия адвокатски съвет и на Комисията по правни въпроси към Народното събрание.