Премиерът в оставка Николай Денков подаде сигнал до адхок прокурорката Даниела Талева заради "основателни съмнения за евентуалното извършване на престъпление от страна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов". Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Фактите и обстоятелства са станали известни на Денков при изпълнение на служебните му задължения на министър-председател на България, добавят оттам.

Въз основа на устен и писмен доклад от Живко Коцев, главен секретар на МВР, премиерът е подал сигнал до Талева и е информирал официално министъра на правосъдието в оставка Атанас Славов.

Подобна заявка Денков направи още вчера.

В сигнала се посочва, че на Коцев е оказван психологически натиск да подаде оставка на 3 април 2024 г. - и от Сарафов, а след това и от вътрешния министър Калин Стоянов.

"По данни на Живко Коцев, на 3 април 2024 г. му е оказан психологически натиск да подаде оставка от заеманата от него длъжност като главен секретар на МВР. Коцев заявява, че е бил заплашен, че ако не подаде оставка, ще бъде привлечен като обвиняем за тежко престъпление и задържан под стража. Натискът е бил упражнен от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, с участието на административния ръководител на Софийска градска прокуратура прокурор Илияна Кирилова и в присъствието на нейния заместник Христо Кръстев, както и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев", посочват от правителствената информационна служба. 

"Късно вечерта на същия ден, натиск върху Коцев за подаване на оставката е бил оказан и от министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, който му е предоставил предварително изготвено заявление с това съдържание и е настоял за незабавното му подписване", се посочва още в съобщението.

За допълнителна “мотивация” на Коцев да се оттегли "е предприета масирана кампания по професионално и лично дискредитиране чрез “изтекли” материали в медии, той променя решението си и остава на поста". 

Въпросите на Денков

Премиерът в оставка призовава прокурор Талева да установи всички факти и обстоятелства и дали е налице престъпление като формулира няколко въпроса:

1. Проведена ли е среща между и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, административния ръководител на СГП прокурор Илияна Кирилова и в присъствието на нейния заместник Христо Кръстев, както и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев и главния секретар на МВР Живко Коцев на 03.04.2024?

2. В случай че такава среща действително се е състояла, каква е била целта ѝ и защо представителите на всички тези институции съвместно провеждат срещи с главния секретар на МВР? В изпълнение на кое тяхно законово правомощие и въз основа на кое правно основание? Съгласно последните изменения на Конституцията на Република България, и.ф. главен прокурор г-н Борислав Сарафов е единствено административен ръководител на ВКП, което поставя и въпроса защо и в какво качество той лично е присъствал на тази среща?

3. Защо в деня на срещата е извършено претърсване на дома на г-н Живко Коцев и има ли връзка между гореописаната среща и действията по претърсване на дома на г-н Коцев?

4. Кой е организирал и координирал представителите на всички тези институции за участие в тази среща и замесени ли са трети лица, в това число и политици, които са установили контакт с тези лица, за да организират срещата?

5. Имало ли е среща между Калин Стоянов и Живко Коцев вечерта на 03.04.2024? Откъде Калин Стоянов е знаел, че Живко Коцев ще подаде оставка и кой е изготвил попълнено с личните данни на г-н Коцев заявление за оставка преди тази среща?

6. Оказвани ли са натиск и/или принуда върху г-н Коцев от горепосочените длъжностни лица и ако да - с каква цел? Има ли трети лица, вкл. политици, които са изисквали от тези лица тези действия?

Министърът на правосъдието поиска от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и от Висшия прокурорски съвет (ВПС) извършване на пълна проверка за установяване на фактите, и евентуално реализиране на дисциплинарна отговорност за посочените административни ръководители в Прокуратурата на Република България, се посочва още още съобщението на правителствената информационна служба. 

Сигналът на премиера в остава е получен във ВКС, съобщиха от институцията.