Служебното правителство отмени постановление и решения на кабинета "Денков", с които държавата придобива вземания на „Булгаргаз“ и Български енергиен холдинг (БЕХ) от „Топлофикация София“ в размер до 1,6 млрд. лв. чрез министъра на енергетиката, съобщи правителствената пресслужба.

Това е станало на неприсъствено заседание - по предложение на служебния министър на енергетиката Владимир Малинов. 

С отменените документи бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания и на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания, се казва в съобщението. 

От правителствената пресслужба допълват, че Законът за публичните финанси постановява, че когато се отпускат средства за сметка на бюджета на дадено ведомство в полза на небюджетни организации, ръководителят на ведомството е отговорен за извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи. 

За предвидената мярка е следвало да се изпрати уведомление до Европейската комисия (ЕК) с цел правна сигурност, а това не е направено, пише още в решението. Администраторът на помощ е длъжен да не въвежда мярката в действие до произнасяне на ЕК, че разрешава помощта или че мярката не представлява такава помощ. 

Разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България предвижда, че въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на „Български енергиен холдинг” ЕАД, и „Булгаргаз” - ЕАД, от „Топлофикация София” - ЕАД, с номинален размер до 1,6 млрд. лв., по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. 

При тази фактическа обстановка съществува реална възможност при уведомяването на Европейската комисия, тя да определи мярката като държавна помощ, мотивира предложението си служебният министър Малинов. 

На 27 март, с проект на постановление на Министерския съвет, бяха предложени и одобрени промени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г., с които да се придобият вземанията на БЕХ и на „Булгаргаз“ ЕАД от „Топлофикация София“, като това трябваше да стане по реда и до размера съгласно Закона за държавния бюджет.