Поредица от смени в енергийната сфера станаха известни в понеделник. Съобщението за промените дойде от  БЕХ. Новоназначените кадри са всъщност стари - основно пoзнайници от времето на предишни кабинети на ГЕРБ.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

С решение на Съвета на директорите на БЕХ е извършена промяна в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД. На мястото на инж. Илза Чинкова, като член на Съвета на директорите, застава Тодор Тодоров. Той става и новият изпълнителен директор. Тодоров е заемал длъжността от януари 2009 г. до февруари 2011 г., както и през януари 2022 г.

Национална електрическа компания

На мястото на Момчил Ванов, като член на Съвета на директорите на НЕК, застава Деян Иванов. Бил е преди това главен експертен сътрудник в парламентарната комисия по енергетика, член на УС на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, а от февруари 2017 г. до юни 2018 г. е председател на Съвета на директорите на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ).

„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД

На мястото на Свилен Спасов като член на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД влиза Георги Добрев. От август 2020 г. до февруари 2022 г. е член на КЕВР, а от декември 2014 г. до август 2020 г. заема длъжността член на СД на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД.

ICGB - компанията - оператор на газовата връзка с Гърция

Промяна е гласувана и в Надзорния съвет на ICGB – на мястото на Момчил Ванов, като член на Надзорния съвет влиза Румяна Петрова. Тя е заемала следните длъжности в Дирекция „Правна“ в „Булгаргаз” ЕАД – главен юрисконсулт, заместник директор и директор на дирекция. 

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, до провеждане на нови конкурсни процедури, посочват от БЕХ.